Logo PKN

Menu

Waar de Heilige Geest op uit is PDF   E-mail
Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort.


Was Hij er voor die tijd nog niet? Jawel! In het Oude Testament lezen we ook van Hem. Maar toen kon Hij nog niet doen wat Hij na dat pinksterfeest in Jeruzalem wél kon doen. Daar kijk je misschien vreemd van op? Dat zit zó:
In het Oude Testament was Christus nog niet op aarde gekomen. Het volk Israël verwachtte Hem wel, hoewel men toen nog niet van Hem wist wat wij nu van Hem weten.
Zo was Zijn Naam toen nog niet bekend. En ook had men geen helder zicht op Zijn werk.
Wij kennen nu Zijn Naam. En in het Woord ontvangen wij ook een helder zicht op Zijn werk ... het grote werk van de verzoening.
Nu ligt in dit werk van Christus het grote verschil tussen het werk van de Heilige Geest in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.
Als we ons het werk van Christus als een bron voorstellen ... een bron van leven, een bron om uit te drinken ... dan is het zo, dat de
Heilige Geest pas nadat Christus Zijn werk 
volbracht heeft uit de overvloed  van deze bron kan putten en uitdelen. Dat kon Hij zo in het Oude Testament nog niet.
Als wij in het Oude Testament lezen, dat de Heilige Geest mensen vervult en inspireert, dan is dat een profetie, een heenwijzing naar Zijn werk ná de komst en het werk van Christus.
Als wij zeggen, dat de Heilige Geest met Pinksteren is uitgestort, dan bedoelen wij dus niet, dat Hij voor het éérst komt, maar dat Hij dan uit de volle rijkdom van het werk van Christus (die weer teruggegaan is naar de hemel) begint te putten.
En met die rijkdom gaan de apostelen de wereld in om iedereen ervan te vertellen.
Iedereen mag ervan horen; dankzij het werk van de Heilige Geest!
De Heilige Geest gebruikt de evangelieverkondiging om onze blinde ogen te openen voor Christus en Zijn werk ... om ons bij Christus te brengen en door het geloof met Christus te leren leven ... om ons leven te veranderen en te vernieuwen.
Door zo in mensenlevens Zijn werk te doen is de Heilige Geest bezig om het bouwwerk van de gemeente van Christus op te trekken.
Dat doet hij niet alleen in onze plaatselijke gemeente; dat doet Hij niet alleen in Nederland maar het werk dat Hij doet is wereldwijd.
Maar waar Hij ook aan het werk is ... overal richt Hij de schijnwerper op Christus - om Hem te verheerlijken
En hoe wordt Christus verheerlijkt?
Als wij in Hem geloven en Hem gehoorzamen en zo Zijn Naam eren. Dan heeft de Geest het - om zo te zeggen - naar Zijn zin.
Want dat is Zijn bedoeling; daar is Hij op uit.

W.E.W.

 
< Vorige   Volgende >