Logo PKN

Menu

Collecte voor Open Doors: Pakistan (31 mei) PDF   E-mail
Ongeveer 95% van de inwoners van islamitische republiek Pakistan is moslim.

Christenen vormen een minderheid van 5 miljoen in een land met 188 miljoen inwoners. Zij worden beperkt door wet- en regelgeving en lijden onder sociale druk en discriminatie. De overheid is zwak en corrupt, niet bereid of zelfs niet in staat om het onrecht aan te pakken. Christenen zijn tweederangsburgers en voelen zich vaak onveilig.

.

Succesvolle lees- en schrijflessen
Het merendeel van de christelijke gemeenschap in arme gebieden is analfabeet en krijgt nooit de kans om te leren lezen en schrijven. Open Doors ondersteunt christenen op verschillende manieren, onder meer door alfabetiseringswerk, het aanbieden van beroepsopleidingen, bijbelonderwijs en cursussen voor pastors. Het alfabetiseringswerk draait al sinds 1990 en is één van de meest succesvolle projecten in het land. Vooral christelijke vrouwen en meisjes vormen een kwetsbare groep. Naast lessen in lezen en schrijven krijgen zij training om een vak als naaister of borduurster te leren. Zo kunnen zij in hun eigen onderhoud voorzien.

Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde en zorgt ervoor dat ze zelf uit de bijbel kunnen lezen.  Het totale project beoogt 750-800 vrouwen. Veldwerkers zijn bezig met het organiseren van trainingen en lessen op nieuwe plekken. Eén project kost 20.000 euro.

.

In de klas zitten voelt als een droom
Mevrouw Nargis is een studente. Zij zegt: ‘Toen we hoorden dat er lessen zouden worden gegeven sprongen we op van vreugde. In de klas zitten voelde als een droom. Het was een bijzondere dag toen we voor het eerst onze eigen namen konden schrijven. We begonnen met lezen.
Toen we een bijbelvers konden lezen, was ook dat  een feestelijk moment’.

.

Onderwijs
Pakistan kent een leerplicht. Op het platteland zijn de onderwijsmogelijkheden echter beperkt. Leerkrachten zijn vaak onopgeleid. Zo’n 6,5 miljoen kinderen,
voornamelijk meisjes,  gaan niet naar school.

.

Beoogd lange termijn resultaat
Christelijke vrouwen en meisjes worden getraind en kunnen zelf bouwen aan hun toekomst doordat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ook wordt hierdoor de kerk in Pakistan versterkt.

De Diaconie heeft, in overleg met de O.D.-werkgroep,  de uitgangscollecte van 31 mei bestemd voor dit project.
We hopen dat u wilt bijdragen om dit project te ondersteunen. Pakistan is regelmatig negatief in het nieuws. Als haar minderbedeelden de kans krijgen uit hun kwetsbaarheid op te staan kan dit de situatie in het land ten goede komen.
Onze bijdrage helpt.

.

Namens de diaconie,
Jan Vijfhuizen

 
< Vorige   Volgende >