Logo PKN

Menu

Pinksteren PDF   E-mail
De Here , Die op 't grote pinksterfeest


zo krachtig werkte door Zijn Woord en Geest,
blijft Die Hij is en altijd is geweest.
Bij Hem is geen verand'ring dag of nacht

.

En Hij , Die door Zijn Goddelijke kacht
drieduizend mensen op de knieën bracht,
is nog Dezelfde in Zijn liefd'en macht
zoals Hij al de Zijnen trekt en leidt.

.

Hoe heerlijk werd het Godsrijk uitgebreid!
En toch, wij denken vaak  "In onze tijd
zijn zulke wond'ren een onmoog'lijkheid"
En 't is ook in ons hart zo kil en koud ...

.

"Maar Here, werk nog onder jong en oud,
Beschaam het volk niet dat op U vertrouwt,
Toon dat U Sion bouwt en onderhoudt,
al is het fijne goud nu dikwijls dof ...

.

"O Heil'ge Geest", werk krachtig in Uw hof.
Breng velen schuldbelijdend in het stof.
Leg op Uw kerk weer glans, Gods Naam tot lof
zoals U deed op 't grote Pinksterfeest"

-  De achterdocht eet met de duivel uit dezelfde schotel ( Duits spreekwoord)
-  de buik is in alle religies de machtigste afgod (Maarten Luther)

-  de geloofsbelijdenis door één mens te laten voorlezen is even vreemd als bij een maaltijd één mens te laten eten voor anderen die toekijken (H Jonker)
-  wie van een bron wil drinken moet zich bukken (H Kudszus)
-  wie voldoende te eten heeft, denkt aan godsdienst; wie honger lijdt aan diefstal (Tibetaans gezegde)
- een kerk die haar verleden als oudbakken brood terzijde schuift is niet waard één snee vers brood te eten (G A Wurms)
- het leven is een diner aan het eind waarvan een man in 't zwart verschijnt die zegt :  "Even afrekenen heren !" (J V Teunissen)

.

Een hartelijke groet aan u allen!
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >