Logo PKN

Menu

Open Doors: vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail
Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd.

( Exodus 3:2)

.

Anne van der Bijl schreef een indrukwekkend boekje onder de titel ‘God volgen en het onmogelijke doen’. Hoe Mozes Gods werktuig was om Zijn volk te redden.

.

Het onmogelijke doen…
Als je in de bijbel leest, zo begint één van de hoofdstukken, besef je dat God graag onmogelijke opdrachten geeft. Dat doet Hij al duizenden jaren:
- Noach, bouw een boot van 135 meter lang en 13 meter hoog;
- Abraham, offer je zoon;
- Jozua, leid het leger in een aanval tegen het onneembare Jericho;
- Gideon, versla het enorme legen van Midjan met slechts 300 man;
- David, versla reus Goliat;
- Jona, ga naar Nineve, de hoofdstad van je grootste vijand;
- Elia, daag de 450 profeten van Baäl uit voor een goddelijke strijd.

Het gaat maar door. De ene wonderlijke, onmogelijke taak na de andere. Waarom? Omdat deze opdrachten nooit door mensen alleen uitgevoerd kunnen worden. Jezus deed dat ook bij zijn discipelen;
         -       ‘Geven jullie hen te eten !’

.
Jezus wil dat we het evangelie over de hele wereld verspreiden en in elk volk en elk land discipelen maken. Ieder van ons wordt geroepen om een taak uit te voeren. Een gezin gaat naar Afrika, een stel gaat naar het Midden-Oosten en een team vertrekt naar de jungle van de Amazone. Ondertussen financieren anderen de missies. Zo worden armen gevoed,  ziekenhuizen voor zieken gebouwd,   problemen met Aids aangepakt, daklozen van voedsel en onderdak voorzien, les gegeven aan kinderen die in armoede opgroeien, kunnen vrouwen gered die als slaven in de seksindustrie gevangen worden gehouden en veel meer andere, goede daden gedaan. Niets van dat alles wordt bereikt zonder hulp van God. Luister maar naar Jezus;  ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Mat.28:20)
Ook zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. Die pleitbezorger, de heilige Geest, zal jullie alles duidelijk maken. Wie in Mij blijft en Ik in hem zal veel vrucht dragen.  Zonder Mij kun je niks doen. Er is meer, veel meer. Het gaat er om dat we beseffen dat God ons ook de middelen geeft om te doen wat Hij van ons vraagt. Als we denken dat we niet hebben wat we nodig hebben hoeven we het maar te vragen. Mozes stond voor zo’n onmogelijke taak. Hij kon onmogelijk slagen zonder God. Die gaf hem alles wat hij nodig had.
(einde citaat)

.

In vertrouwen gegaan
60 jaar geleden stond Anne zelf voor een onmogelijke taak. God moedigde hem aan met de woorden; ‘Wees wakker en versterk dat wat dreigt te sterven’. Die oproep is in deze tijd misschien nóg actueler. Daarom grijpt de organisatie Open Doors dit jubileumjaar aan om Nederlandse christenen aan te sporen WAKKER te zijn.

.

Wakker meedoen in en rond de dorpskerk.

.

31 mei  zondag voor de Lijdende Kerk.
Het thema voor de dienst ; Wees Wakker!
Die morgen ligt een gebedskaartje op elke kerkstoel om biddend betrokken te zijn bij kinderen in de Vervolgde Kerk. Neem het mee naar huis en blijf alsjeblieft biddend bij hen betrokken.

.

5 juni  avond van gebed voor christenen die wereldwijd in de knel zitten. 

Ze worstelen met verdriet, woede en hopeloosheid. Als je mee wilt helpen om het onmogelijke te realiseren kom dan ook in de kring.
19.30 uur  - 22.30 uur in het Hoogepad te Beekbergen. Gedeeltelijke deelname hoort tot de mogelijkheden.
Wees wakker en doe wat familie doet in tijden van nood; bied steun, bid en toon betrokkenheid. Er valt iets te geven want gebed maakt een verschil…..

.

De werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >