Logo PKN

Menu

De moeder PDF   E-mail
Hij sprak en zeide


in 't zael zich wendend:
vaarwel, o moeder,
nooit keer ik weer ...
en door de lanen
zag zij hem gaan en
sprak geen vervloeking,
maar weende zeer.
Sprak geen vervloeking ...
doch, bijna blijde,
beval de maagden:
laat immermeer
de zetels staan en
de lampen aan en
de poort geopend,
de slotbrug neer.

.

Maar toen,  na jaren,
melaats,  een zwerver
ter poorte klaagde :
uw zoon keert weer ...
zag zij hem aan en
vond geen tranen
voor zoveel vreugde
geen tranen meer.

Geerten Gossaert

.
-  het werk van de wereld wordt verricht door slechts weinigen ; God vraagt dat een deel ervan door u gedaan wordt ( S Bolton)
-  een christen heeft een dubbele bekering nodig :eerst van de wereld naar God, dan weer van God naar de wereld.  ( H Berkhof)
- er zijn meer dingen tot stand  gebracht door gebed dan de wereld zich verbeeldt(A Tennyson)
- dogmatiek is niets anders dan een poging een beetje fatsoenlijk te praten over de verhouding God, mens en wereld.  ( C v d Kooi)
- wie de gemeente vergeet, bewijst de wereld geen werkelijke dienst ( J P Versteeg)
- de wereld teert op de stille vreugde van het gezin  (D Tromp)
- wat wij goed noemen is slecht voor de helft van de wereld.  (Huub Oosterhuis)

Een hartelijke groet aan u allen en een fijne vakantie als u op pad gaat !
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >