Logo PKN

Menu

Avondmaalcollecte ZOA (5 juli) PDF   E-mail
De letters staan voor Zuid Oost Azië, de regio waar het werk in 1973 begon.


In 1973 starten drie jongeren vanuit een studentenkamer in Groningen een bijzonder initiatief nemen: hulpverlening aan vluchtelingen in Zuidoost-Azië. De drie oprichters van ‘stichting Zuidoost Azië’ zamelen geld in en vragen aandacht voor Vietnamese bootvluchtelingen. Niet snel daarna begon de piepjonge organisatie met het uitzenden van veldwerkers, en breidden ze het werk ook uit naar hulp aan Cambodjaanse en Laotiaanse vluchtelingen.
Drie continenten
Het werk van ZOA beperkt zich sinds midden jaren tachtig niet meer tot Zuidoost Azië. Anno 2014 is ZOA actief in vijftien landen op drie continenten. De afkorting ZOA heeft daarmee de oorspronkelijke betekenis Zuidoost-Azië verloren. De naam blijft staan voor de hulp die ZOA biedt aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, tot zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

.
Medewerkers en vrijwilligers
Vandaag de dag telt ZOA ongeveer 700 medewerkers. De meeste daarvan zijn lokaal geworven krachten. Op het hoofdkantoor in Apeldoorn werken ongeveer zestig mensen, plus negen vrijwilligers die ondersteunende werkzaamheden verrichten. Daarnaast zetten jaarlijks 17.000 enthousiaste collectanten zich in om het werk van ZOA te steunen.
In de programmalanden werken enkele tientallen uitgezonden medewerkers. Ook biedt ZOA jonge mensen de mogelijkheid als trainees werkervaring op te doen in hun programma’s.

.
Noodhulp
ZOA is gespecialiseerd in noodhulp en wederopbouw in conflictgebieden en na rampen. Reguliere programma’s lopen dan ook in gebieden die hiermee te maken hebben (gehad).
Daarnaast komt ZOA vaak in actie bij nieuwe rampen, ook buiten hun werkgebied. Omdat ZOA de expertise in huis hebben om snel de situatie in kaart te brengen, kunnen ze lokale organisaties - die vaak geen ervaring met noodhulp hebben - ondersteunen.
Er worden noodhulpacties gevoerd voor Jordanië (Syrische vluchtelingen, vanaf december 2012) en de Filipijnen (tyfoon Haiyan, november 2013), Noord-Irak (de opmars van Islamitische Staat, zomer 2014) de aardbeving in Nepal, april 2015, Jemen 2015.
Zie: ZOA.nl            Van harte aanbevolen.

 
< Vorige   Volgende >