Logo PKN

Menu

De Drievoudige Dood PDF   E-mail
Eerst sterven we in het vlees; onder de grond


valt ons lichaam langzaam uiteen. 't Moet in de
aarde allengs zich tot aarde weer ontbinden.
Die zonder teken men niet weder vond.

.

Dan sterven we in het hart van wie ons minden.
Lang leefden we daar nog, maar als een wond.
't Geneest, en eindelijk is het weer gezond
Ook in dat hart zijn wij niet meer te vinden.

.

Tenslotte sterven wij in hun herdenken:
Het derde, laatste, koudste graf sluit dicht
Soms bij een afscheid, blijft nog even wenken
een witte hand. Ver weg. Dan uit 't gezicht
Men ziet niet wat achter de wegbocht ligt.
Zo deinzen we uit hun blinde, lege denken.

 ( Victor E Vriesland)

.

- Behoed mij Heer voor afgunst. Het bis het groenogig monster dat de spot drijft met de spijs waarmee het wordt gevoed (Shakespeare)
- Het is het ultieme bewijs van Gods almacht dat Hij niet behoeft te bestaan om ons te redden (P de Vries)
-  Christus schenkt geen beginselen alleen maar telkens weer een begin (C J Dippel)
- ons hart is zo arglistig dat het zijn eigen arglistigheid zoveel mogelijk voor ons verborgen houdt (J Overduin)
- Als Auschwitz geloof in God de das om zou doen, dan zeker geloof in de mens (H Vroom)
- Nederland is Israël niet; veeleer is het een draaglijk soort Babel ( W Barnard)
- Onze dominee is tegen alle begeerte, behalve de wijsbegeerte (F Jansen)

Een hartelijke groet aan u allen.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >