Logo PKN

Menu

t Proathuus (elke dinsdag) PDF   E-mail

Sedert lang kennen we in de periode september tot juni het “open huis” in het Hoogepad. Voor niet ingewijden suggereert het meer een bezichtiging met rondleiding. Niets is minder waar. Het is bedoeld als een ontmoeting van ouderen. Gezelligheid, ontspanning, drankje en hapje. En eens per maand afsluiting met een maaltijd.
Deze gelegenheid leidt een kwijnend bestaan. Bekendheid wordt ook alleen gegeven bij de afkondigingen in onze kerk. Dat is het dan. Als je je oor in het dorp te luisteren legt en hier en daar eens vraagt waarom er niet meer belangstelling voor is dan is het antwoord: “omdat het van de kerk is”. Voor wie dat nog niet wist is dat schrikken en zeker stof om daar nog eens goed over na te denken. Wat is de functie van onze kerk en onze gemeente in het dorp? Wat dragen we bij aan deze gemeenschap? Is er nog een meerwaarde in het dorp omdat wij, een gemeente van Christus, daar nog mogen zijn?
De vroegere  voorzitter van de synode van de Hervormde Kerk, ds. W.B. Beekman schreef  daarover een lezenswaardig en vooral behartigenswaardig studieverslag als predikant van Koudum in Friesland. Hij gaf het de titel mee: “Leve de Dorpskerk”( staat nog op internet ).
Daarover nadenkend hebben enkelen het initiatief genomen om de gelegenheid tot ontmoeting breder in het dorp te plaatsen. Minder van de kerk te laten zijn. Een plaats en gelegenheid om elkaar te treffen, onverschillig afkomst of gezindheid. In deze tijd van meer ouderen thuis, sociaal isolement en zelfs eenzaamheid willen we vooral ouderen oproepen om elkaar eens per week te ontmoeten in een goede locatie die daarvoor ter beschikking is gesteld: het Hoogepad.
We hebben drie gastvrouwen daarvoor gevraagd en die doen enthousiast mee: Jansje Ribbink, Annie Wilbrink en Anneke Eversdijk. Zij worden ondersteund door de initiatiefnemers: Rien van der Sijs, Jannes Buitenhuis, Gerrit Steunenberg en Jan Bijkerk.
De ontmoeting hebben we een naam mee gegeven: ontmoetingsplaats ’t proathuus. De plaats is het Hoogepad. De tijd is elke dinsdagmiddag van ca 14.00 tot 16.00 uur. Voor de eerste keer op 15 september. Natuurlijk is er koffie en thee. De middag sluiten we af met iets hartigs. Er is gelegenheid om rustig een krant of tijdschrift te lezen, een spel te doen. Ook wordt er gesjoeld en staat er een biljart. Maar vooral ook om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. Er zijn voor de bezoekers geen kosten aan verbonden. Voor wie dat kan missen wordt een bijdrage in een busje op prijs gesteld.
Ook onze oudere gemeenteleden zijn natuurlijk van harte welkom.
Henk van Gils werkt aan een folder die we in het dorp, beter de dorpen, gaan verspreiden. Ons voorstel ligt nog ter beoordeling bij de diaconie. Maar omdat de kopij voor ons kerkblad  voor de maand september tijdig moet worden aangeleverd plaatsen wij dit voorstel toch maar reeds nu.

Namens het team,      Jan Bijkerk

 
< Vorige   Volgende >