Logo PKN

Menu

Wie het voor het zeggen heeft PDF   E-mail
Here- dat is de Naam van Jezus, die in het Nieuwe Testament het vaakst gebruikt wordt.

Wel zo'n 600 keer.
Dus wel een belangrijke Naam! Het Griekse woord voor deze Naam is: Kurios. Dat is niet om moeilijk te doen.
In het begin van de geschiedenis van de vroege kerk was dé belijdenis: Jezus is Kurios.
In die tijd werden koningen en keizers zo genoemd. Dat hield tegelijk een erkenning van zijn macht in. Was hij niet een godenzoon?
Je begrijpt wel: de eerste christenen konden de uitspraak "de keizer is kurios" niet over hun lippen krijgen. Zij erkenden alleen Jezus als Kurios. Zij waren "van de Kurios". En als je nu let op de medeklinkers in dit woord dan herken je wel ons woord "kerk" daar in.
Jezus is Kurios.
Dat Jezus ook God is horen we steeds in het N.Testament. Ook in deze Naam. In de Griekse vertaling van het O.Testament (Septuagint genoemd) wordt HERE, de eigennaam van God, vertaald met Kurios
Met andere woorden: wie Jezus als Kurios belijdt, belijdt Hem als God. In Jezus hebben wij met God te doen.
In deze Naam van Jezus zit ook de gedachte van het overwinnaar zijn. Jezus is Kurios-Jezus is Overwinnaar. Dat is niet de keizer, maar dat is Hij!
Hij heeft gestreden tegen de boze, tegen haat en hoogmoed, tegen zonde en dood; en Hij heeft ze alle overwonnen. Hij heeft alle machten verslagen. Anders was Hij niet uit de doden opgestaan
In Zijn opstanding treedt Hij als de Overwinnaar uit de dood te voorschijn. En Hem toebehoren, is delen in Zijn overwinning.
Kurios, deze titel komt alleen Jezus toe.

In deze Naam wordt ook Zijn Meester-schap beleden. Hij is Heer en Meester. Hij is Eigenaar van Zijn slaven (zo noemen Zijn apostelen zichzelf)  Hij heeft Zijn slaven met Zijn bloed vrijgekocht op de grote slavenmarkt van de zonde.
Als christenen zijn wij dus niet van onszelf, maar van Hem. Zijn eigendom. Dat betekent dat wij het in ons leven niet zelf voor het zeggen hebben.
Wie dan wel?
Dat is duidelijk: Jezus Christus, onze Here!  Die onze overgave, gehoorzaamheid en verering vraagt.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >