Logo PKN

Menu

Ploegen en snoeimessen PDF   E-mail
Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen – Jesaja 2: 4

De Verenigde Staten gaan hun kernwapenarsenaal ontmantelen en stellen deze enorme energiebronnen beschikbaar voor betere elektriciteitsvoorzieningen in ziekenhuizen in Derde Wereldlanden. Rusland sluit zich hierbij aan, schaft bovendien haar Bukraketten af en gebruikt de daardoor vrijgekomen middelen en techniek voor landbouwinvesteringen in tot nu toe onontgonnen gebieden. Europese landen en ook landen als China, India en Japan doen mee. Andere landen zijn in gesprek om zich ook aan te sluiten.

Zie je het voor je?

Jesaja ziet het voor zich. In een ‘woord’ dat hij van Godswege gezien heeft. Een vreemd woord in deze wereld. Je zou toch denken dat het op een andere wereld moet slaan?!
Toch niet, het gaat over deze wereld. Jesaja schouwt dat de volken leergierig zijn naar de wetten van de God van Israël. Zij gaan met hun geschillen naar Jeruzalem om Zijn recht te horen. De vrede willen zij leren en het recht van de arme en de verdrukte, zeg maar van de embryo en de vluchteling.
Deze wereld. Maar wel in een andere tijd. Jesaja schouwt in de toekomst: ‘het zal zijn in het laatste der dagen…’. Vaak ziet dit op de tijd na Jezus’ hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Sinds Pinksteren werkt de Geest krachtig onder de volken door het Evangelie van Jezus Christus dat vanuit Jeruzalem uitgegaan is. Toch is de Bijbel realistisch genoeg om te beseffen dat alleen met die verkondiging alle leed nog niet geleden is. Jezus waarschuwt zelfs dat de oorlogen zullen toenemen naarmate het einde nadert. De verschrikkingen die we dagelijks op TV zien met Bukraketten en ander wapentuig zijn dus goedbeschouwd een bevestiging van Jezus’ woorden.
Toch is dat gelukkig niet het laatste woord. Wat Jesaja gezien heeft, volgt daar nog op. Zoiets als de allerlaatste dagen, die tegelijk eeuwige nieuwe dagen zullen zijn. Namelijk als Jezus terugkomt op de wolken. De Vredevorst, die met zijn doorboorde handen recht zal spreken tussen de volken en de mensen. Hij zal Zijn recht van liefde brengen op deze aarde. Dan zullen de hoogovens opgestookt worden om alle wapentuig om te smelten tot landbouwwerktuigen. En zelfs in de krottenwijken staat dan een feestmaal van dagelijks brood op de tafels.
Uit die hoop mogen wij leven en er naartoe leven, want dit Woord heeft de toekomst. Daarom is het ook meteen een richtingaanwijzer voor mijn eigen kleine wapentuig bij onenigheid in de familie, in de straat of op het werk. Probeer het eens met een etentje op te lossen. Misschien mag je dan met elkaar al iets van de toekomst van de Vredevorst heel dichtbij zien.

AT

 
< Vorige   Volgende >