Logo PKN

Menu

Taakgroep Eredienst; een introductie PDF   E-mail
U hebt er al van gehoord of over gelezen: met ingang van dit seizoen werkt de kerkenraad volgens een nieuw gekozen structuur.

Een kerkenraad met acht taakgroepen. De verschillende taakgroepen hebben een vertegenwoordiger in de kleine kerkenraad. Iedere taakgroep heeft een taakomschrijving en bevoegdheden die door de voltallige kerkenraad zijn gedelegeerd. In dit nummer van Kerkklanken stelt de Taakgroep Eredienst zich aan u voor.

Iedere zondag roept God de gemeente samen. Hij wil ons ontmoeten. De eredienst vormt het hart van de gemeente. We gedenken de daden van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat gebeurt in verschillende vormen van eredienst. Zo zijn er o.a. diensten waarin de sacramenten bediend worden, jeugddiensten, zangdiensten en brondiensten.

Naast de predikant en de kerkenraad zijn er ook commissies die bepaalde vormen van eredienst voorbereiden. Die verschillende vormen vragen om duidelijkheid en een goede afstemming met alle betrokkenen. Bij een doopdienst gaat het er anders aan toe dan bij een dienst waarin het Heilig Avondmaal bediend en gevierd wordt. En bij een jeugddienst gelden weer andere afspraken en gewoonten. De liturgie van al die diensten is beschreven in protocollen. De Taakgroep Eredienst is een coördinerende groep ten opzichte van de commissies die bepaalde vormen van eredienst voorbereiden.

Er zijn rondom de samenkomsten van de gemeente meer zaken die zorgvuldig geregeld moeten worden. Het opstellen en actueel houden van een rooster voor het kerkelijk jaar, waarin alle erediensten een plaats krijgen, inclusief o.a. de roosters van voorgangers, collectes, dienstdoende ambtsdragers, kosters, organisten en BHV'ers.
De omgang met gastpredikanten moet helder zijn. De landelijke kerk vraagt aandacht voor bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld de Israëlzondag. We zijn in gesprek met de plaatselijke koren over muzikaal optreden in onze kerk. En, wat ook belangrijk is: we moeten er voor zorgen dat de verschillende activiteiten elkaar niet in de weg zitten.

Als gewone kerkganger zijn we het ons vaak niet bewust. Maar iedere dienst vraagt om een gedegen voorbereiding. Zorgvuldig vastgelegde afspraken helpen daarbij. Als het gaat om de eredienst is zorgvuldigheid belangrijk. Het gaat om de eer van God!

We bevinden ons nog in een opstartfase. In een nieuwe structuur moet je ingroeien. Daar zijn we ons van bewust. Gaandeweg ontdekken we wat nog meer belangrijk is en wat aandacht nodig heeft. We laten ons daarbij overigens graag door u aanspreken.

De Taakgroep bestaat uit de volgende personen: Ria Duursma (afgevaardigde kerkenraad), Gerda van den Beld, ds. Adriaan Theunisse, organist Jaap Ouwehand en Anne-Marie van der Grift (secretaris). Als u vragen hebt over de Taakgroep Eredienst of u wilt een opmerking kwijt, neem dan gerust contact op met ondergetekende. Dat kan op telefoonnummer 055-3013122 of via email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Namens de Taakgroep Eredienst,
Anne-Marie van der Grift

 
< Vorige   Volgende >