Logo PKN

Menu

Waar blijft Hij nu? PDF   E-mail
Met het aanstaande kerstfeest herdenken we dat Jezus als Kind in Bethlehem geboren is.

Ieder jaar staan we daar bij stil. Advent betekent verwachten, uitzien naar. Herdenken dat Hij naar ons heeft omgezien, dat Hij in onze wereld gekomen is. Advent is meer dan het startschot voor het optuigen van de kerstboom. Advent richt zich niet op onze menselijke mogelijkheden,maar op God die iets nieuws begint op een heel eigen wijze. God zelf komt en maakt een nieuw begin.
Leven we nu ook eigenlijk niet in de adventstijd? Verwachten we onze Heiland niet in deze komende tijd in de wereld? Of zijn we vergeten dat Hij eenmaal zal terugkomen; als een dief in de nacht, onverwachts?
We zorgen allemaal voor onze  "oude dag" maar zorgen we ook voor "de jongste dag?" De wederkomst van Christus op een moment dat het ons misschien slecht uitkomt? Bereiden we ons voor op die dag? Hoe doen we dat?
De eindtijd is een onderwerp dat nogal wat mensen bezig houdt, ook jonge mensen. Komt het doordat de Bijbel en het nieuws naast elkaar worden gelegd?
Doordat de rede van Jezus over de laatste dingen wordt gelezen? De verwoestende kracht van orkanen en andere natuurgeweld zetten je aan het denken.
Maar de eindtijd wijst ook op de wederkomst van Jezus Christus. De eerste christenen waren ervan overtuigd dat zij die zouden meemaken.
Maar het duurde. En gelovige mensen die hadden uitgezien naar de komst van hun Heiland, overleden.
Dat was moeilijk te begrijpen voor hen die achterbleven en er kwam nog iets anders bij : de spot van derden. Op een smalende toon werd gevraagd: "Waar blijft Hij nu?" Hij had toch beloofd te komen.
Tegen spot is weinig te doen. Het kan wel iets met jezelf doen. Want soms zijn de vragen die worden gesteld over geloven ook de vragen die jou wel eens bezig houden. Dan komt het wel heel dichtbij.
Spot kan je sterker maken, maar spot kan ook twijfel zaaien: Stel dat ze gelijk hebben.
Wat is het dan mooi en belangrijk dat je bij een gemeente hoort, dat je met mensen die net als jij de weg van het geloof gaan, je vragen kunt delen. Dat je er gewoon met elkaar over kunt praten en samen verder kunt komen.
"Waar blijft Hij nu? Hij had toch beloofd te komen?" Ja, Hij heeft het beloofd. En de Here doet wat Hij heeft beloofd. Maar niet op onze tijd. Petrus schrijft daarover. Hij zegt hoe het echt is. De Here God gaat Zijn koninklijke weg. Hij doet wat Hij heeft beloofd, maar Hij is ook geduldig.
De eindtijd is een onderwerp dat mensen bezig houdt. Wel op verschillende manieren Er is een zekere mate van nieuwsgierigheid.
We leven met de belofte van de wederkomst van Christus, van de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
Maar we kunnen ons daar geen echte voorstelling van maken, want op ons netvlies staan de dingen van deze wereld.
En willen we niet graag een stukje zekerheid? Weten waar we aan toe zijn, helderheid over het hoe? Deze  zekerheid is er: De Here doet wat Hij heeft beloofd. En: we zijn in Gods hand! "Waar blijft Hij nu?" Vol verlangen bidden we: "Kom Here Jezus!"
Gezegende kerstdagen toegewenst!

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >