Logo PKN

Menu

Heil en zegen voor het nieuwe jaar PDF   E-mail

2016 is begonnen. 

Hij heeft mij gezonden (…) om te verkondigen het aangename jaar van de Here – Lukas 4: 19

.

2016 Is begonnen. Verwachtingen spelen door onze hoofden. Je hoopt dit jaar je diploma te halen. Je kijkt uit naar een nieuwe baan of naar de geboorte van een kind.
Of misschien zie je juist tegen het jaar op. Zorgen over gezondheid van jezelf of anderen. Of die lege plaats: hoe moet je het jaar doorkomen? En dan nog alle nieuwsberichten die ons ook dit jaar weer zullen gaan bereiken. Zal er werkelijk iets nieuws onder de zon zijn?
Jezus spreekt ook over een nieuw jaar. Hij houdt zijn eerste preek in de synagoge van Nazareth. Hij leest uit Jesaja 61: ‘God heeft mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, bevrijding voor gevangen, gezichtsvermogen voor blinden, vrije aftocht voor onderdrukten, ja, om het aangename jaar van de Here te verkondigen!’
Iedere Jood wist dat Jesaja hiermee over de Messias profeteerde. En dat dan het ‘aangename jaar van de Here’ zou aanbreken: een tijd van bevrijding en vreugde voor het hele land, van rijk tot arm, van ziek tot gevangen. Een jubeljaar zoals men nog nooit eerder beleefd had! (Zie voor de oude wet van het jubeljaar Leviticus 25: 8-13.)
Jezus maakt in zijn eerste preek meteen duidelijk dat Hij die Messias is. Dat met zijn komst dit jaar van vrijheid en vreugde begonnen is. Luister maar naar zijn woorden en kijk maar naar zijn daden! Op onnavolgbare manier verkondigt Hij Gods liefde. Scherp voor onderdrukkers, bevrijdend voor verdrukten, indringend voor allen. Hij geneest zieken, opent blinden de ogen en richt treurenden op. Het jaar waarin God vreugde vindt en uitdeelt aan mensen is inderdaad gekomen!
Maar vergis je niet: er zijn ook tegenkrachten. Niet iedereen zit op dat jaar te wachten. Voor Jezus’ preek goed en wel is afgelopen, proberen de luisteraars Hem al van de rotsen te gooien. En drie jaar later zullen ze Hem kruisigen. Hoezo gelukkig nieuwjaar? Reken ermee dat die tegenkrachten ook in 2016 weer van zich laten horen, in de wereld in het groot en in ons eigen leventje in het klein.
Maar tegenkrachten krijgen Hem niet klein; ze versterken Hem eerder! Juist als de Gekruisigde én Opgestane roept Jezus nog steeds dit aangename jaar van de Here uit. Intussen door Zijn Geest zelfs wereldwijd! In alle talen en op alle plaatsen waar Zijn Woord gesproken en gehoord wordt. Het voortduren van dit goddelijke jubeljaar over eeuwen en eeuwen doet bij ons een indruk rijzen van de onmetelijke genade en vreugde van God. Nog méér armen en gevangenen moet het goede nieuws gebracht worden dat God om Jezus’ wil hun Vader is. Nog méér blinden moet het inzicht gaan dagen dat dít aangename jaar van God meer te zeggen heeft over hun leven dan alle uren – dagen – maanden - jaren waarin verwachtingen, verlangens en zorgen hen willen beheersen. 
Jezus’ preek stelt mij voor een keuze. Vanuit welk perspectief wil ik dit jaar leven, denken en handelen? Vanuit het perspectief van de oppervlakkige schijn van deze wereld, die via NOS, nu.nl of Jeroen Pauw tot mij komt? Of vanuit het perspectief dat de Messias van God mij opent? Dat blijft voor elk kalenderjaar een cruciale vraag. Lastige vraag ook. Wat kun je je soms blind en gevangen voelen in het opdringerige seculiere perspectief zonder geloof, zonder hoop en met weinig liefde…
Maar het mooie is: Jezus’ aankondiging van het jaar van God is juist ook voor blinden en gevangenen goed nieuws.
Herstel van gezichtsvermogen en nieuwe vrijheid is in de verkondiging van het jubeljaar van Messias Jezus inbegrepen! Daarom: veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar!            AT

 
< Vorige   Volgende >