Logo PKN

Menu

Kruisdragen PDF   E-mail
Hebt ge wel ooit gedacht in uw verdriet


Dat lijden is : te worden uitgekozen
het kruis te dragen van uw Heer, en niet
de onderworpenheid van machtelozen ?

.

Hebt ge wel ooit bedacht wanneer ge schreit,
dat elke traan door Hem wordt opgevangen,
en dat Hij die bewaart als kostbaarheid
Hem dierbaarder dan duizend eng’lenzangen?

.

Hebt ge wel ooit bedacht wanneer ge zucht
om alles, wat u God heeft afgenomen,
dat slechts wie niets-bezittend tot Hem vlucht
in ’t Koninkrijk der hemelen kan komen ?

.

En hebt ge ooit bedacht : Wat ik begeer
in Jezus’naam, mag ik vrijmoedig vragen
Dan zult g’uw kruis, in ’t voetspoor van uw Heer,
Met opgeheven hoofd ten hemel dragen .

(Nel Benschop)

.

- het zondige mensenhart is een werkplaats waar voortdurend afgodsbeelden gefabriceerd worden  (Calvijn)
- God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis en vervolgens schiep de mens een god naar zijn beeld en gelijkenis  (R Niebuhr)
- de ultra gereformeerden kennen ketterijen waarbij die van de vrijzinnigen kinderspel zijn ( A A v Ruler)
- alleen de ervaring maakt de theoloog    (Maarten Luther)
- vogels zijn betere theologen dan mensen; door hun lofzang laten ze blijken God te kennen (Maarten Luther)
- theoloog betekent bij Luther ook : iemand die God kent.
- een woord op het juiste moment gesproken, is als een gouden appel op een zilveren schaal ( de Spreukendichter)
-dienaren kloppen op de harten van mensen, de Geest komt met een sleutel en doet de deur open  ( T Watson)

.

Met een groet aan u allen         W.E.W

 
< Vorige   Volgende >