Logo PKN

Menu

Leren leven in overvloed PDF   E-mail
Van de hand van de Amsterdamse dominee Bas van der Graaf verscheen afgelopen jaar het boek Leren leven in overvloed.

De ondertitel - Over discipelschap in rijkdom en armoede - maakt direct duidelijk waarom ik dit boek onder uw en jouw aandacht breng. Het sluit naadloos aan op ons jaarthema over discipel zijn van Jezus.

Discipelschap komt tot uiting in het concrete leven van elke dag. Ook in de manier waarop we omgaan met de vragen van geld en goed. Het boek biedt veel handreikingen om ons als leerling van Jezus op dit terrein te oefenen in een leven van navolging. De auteur behandelt verschillende onderwerpen die met geld en goed te maken hebben.
Een kleine greep daaruit: de betekenis van geld, het ware genieten, onbezorgdheid, geven en duurzaamheid.

In hoofdstuk 5 (over het ware genieten) wordt aansprekend geschreven over de scheppingsopdracht om te genieten van Gods schepping. Hij heeft de wereld goed geschapen en aan de mens gegeven om ervan te genieten. God verschaft ons vanuit Zijn overvloed alles in rijke mate. Vandaar de titel van het boek: wij mogen leren leven in overvloed.

Discipelschap is een leerproces. Oefening hoort daar bij. In hoofdstuk 7 (over tevredenheid) komt dat aan de orde. Daar klinkt de oproep om ons te oefenen in tevredenheid. 'Wat zou het mooi zijn als we als leerlingen van Jezus zouden kunnen groeien in tevredenheid, als getuigenis in een wereld die op zoveel manieren wordt aangejaagd door hebzucht en ontevredenheid'.

Het boek heeft een overzichtelijke indeling en leest vlot. Ieder hoofdstuk begint met een pakkende inleiding. Daarna worden Bijbelse lessen getrokken en  komen gesprekspartners in de bezinning op discipelschap aan het woord. Vervolgens wordt een doorvertaling gemaakt naar de praktijk en wordt het hoofdstuk afgesloten met een motto. De spreuk aan het eind van hoofdstuk 10 blijft bij mij haken: Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb (Spreuken 30 vers 8b). 

Op donderdag 18 februari a.s. vindt in het Hoogepad een thema-avond plaats over Discipelschap in de omgang met geld en goed. Die avond gaat dominee Van der Graaf zelf met ons in gesprek over dit onderwerp. Het raakt de levens van jongeren en ouderen. Het belooft een boeiende en interactieve avond te worden. Van harte welkom!

Leren leven in overvloed
Ds. B.J. van der Graaf
Royal Jongbloed, Heerenveen
ISBN 978-90-8897-114-3
Paperback, 149 pagina's,
€ 12,50
Het boek is ook verkrijgbaar via 'De Boekrol', informatie bij Pia Zeggelaar,
tel. 055-5062906.

Anne-Marie van der Grift

 
< Vorige   Volgende >