Logo PKN

Menu

40dagentijd: zondag 4 (6 maart) PDF   E-mail
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

..

De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Met de opbrengst van de kariténoot kunnen de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud voorzien en daar profiteert het hele gezin van.
.
Dit jaar is het thema van de 40dagentijd: Ik ga. Zet een stap naar de ander!

.

U wilt best iets voor een ander betekenen. Voor die gescheiden man bij u in de kerk, het Syrische gezin dat bij u in de buurt woont of die Ghanese boerin die haar gezin niet kan onderhouden. Maar wees eens eerlijk: blijft het vaak niet bij denken? Zet deze 40dagentijd echt een stap. En ga!

Petrus en Andreas waren druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij!” Deze 2 stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was, ze gingen. Zo eenvoudig is het in de bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga! We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga!

.

Veel gestelde vragen over de 40dagentijd
De 40dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er 6 projecten centraal.
.

• Hoe komt Kerk in Actie aan het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’?
Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om echt stappen te gaan zetten.
.

• Wanneer valt de 40dagentijd in 2016?
De 40dagentijd loopt van Aswoensdag 10 februari tot en met zaterdag 26 maart. Op zondag 27 maart is het Pasen.
.

• Waarom duurt de 40dagentijd 46 dagen?
De 40dagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
.

• Waar komen die 40 dagen vandaan?
In de bijbel is 40 een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld 40 dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En 40 jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.
.

• Waarom vasten mensen in 40dagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor of een stap te zetten naar een ander.
.

• Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een aswoensdag-viering.
.

• Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.

 
< Vorige   Volgende >