Logo PKN

Menu

Discipel van Jezus: getuigen PDF   E-mail
Jezus zei tegen hen: ‘Het is niet jullie zaak de tijden of gelegenheden te weten,

waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen zijn.’ - Hand. 1: 7-8

.

Moet ik anderen over Jezus gaan vertellen? Van mijn geloof getuigen? Maar hoe doe ik dat dan? Dat vind ik veel te spannend…
Wacht even. Jezus zegt niet dat zijn discipelen móeten getuigen, maar dat zij zúllen getuigen van Hem. Een heel verschil. Jezus legt niet een zware last op hun nek, waar ze van tevoren al zenuwachtig van worden. Nee, Hij spreekt een soort profetie uit. Een belofte. Jullie zúllen.
En als Jezus zulke dingen zegt, zorgt Hij er zelf voor. Hij was al lange tijd bezig om ze tot getuigen van Hem te maken. Hij had ze geroepen. Ze trokken al drie jaar intensief samen op. Ze hadden Jezus’ onderwijs gehoord en wonderen gezien. Ook voor hen had Jezus zijn leven gegeven, al begrepen ze het eerst niet. Als Opgestane was Hij aan hen verschenen. Misschien kun je bij jezelf ook wel zo’n heel spoor van Gods betrokkenheid op jouw leven aanwijzen. Vanaf je doop door de jaren heen. Op bergen en in dalen. Jezus vormt ons tot getuigen van Hem. Want hoe je het ook went of keert, je bent een christen. En anderen weten dat van je. Men ziet jou eenvoudig als getuige. En dan heb je nog geen woord gezegd…
En let ook hierop: je hoeft niet te getuigen in eigen kracht. Jezus zegt: jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat maakt een heel verschil! Met Pinksteren kwam de Geest met kracht op de aarde. En die Geest trekt God nooit meer terug de hemel in! Ga maar in dat krachtenveld van de Geest staan als getuige. Bid dat de Geest steeds je ogen zal blijven openen voor wie Jezus is. Bid voor je familie, je collega’s, je buren, tussen wie je als getuige leeft. Bid dat je beschikbaar zult zijn als zich ineens een gelegenheid voordoet om een laagje dieper te praten of te luisteren. Ontspannen: je hoeft niet te óver-tuigen. Dat kan alleen God. Gétuigen is genoeg. Vraag maar om die kracht van de Geest, stel je beschikbaar en verwonder je erover hoe God je gaat gebruiken.
En wat ook zo fijn is: je hoeft echt niet op alle vragen een antwoord te hebben! De discipelen stellen Jezus een ingewikkelde vraag over Zijn koningschap. Maar Jezus zegt heel eenvoudig: ‘dat is niet jullie zaak’. Heerlijk toch?! Hoe het zit met het lijden in de wereld en de vluchtelingen, of je God kunt ‘bewijzen’, enzovoort, enzovoort: je hoeft echt niet op al die vragen een antwoord te hebben. Een getuige in een rechtszaak overziet toch ook niet alles? Dat is aan de Rechter. Je getuigt alleen van wat je wél weet. Dat is onze beloftevolle roeping. Lukt het met een vleugje humor? Altijd fijn. Met creativiteit? Graag! Staat je karakter in de weg? Nee hoor, God heeft ieder mens een uniek karakter gegeven om juist een unieke getuige te zijn van Hem. Getuig maar eenvoudig op je eigen manier. Een gebed voor je gast bij de maaltijd, een kaartje met een troostende Bijbeltekst bij moeite of nog weer anders. Waarom je het zou doen? Omdat Hij het Brood is dat hongerigen voedt. Waarom zou je het niet doen?

AT

 
< Vorige   Volgende >