Logo PKN

Menu

Hebben we nog wel discipline? PDF   E-mail
Iemand heeft eens gezegd: “Christenen willen nog wel discipelen zijn, maar ze kennen weinig discipline”
’s Morgens zijn we te druk om in de bijbel te lezen en te bidden en ’s avonds zijn we te moe na een dag werken. Een dag is weer voorbij voor je er erg in hebt. Samen eten aan tafel schiet er vaak bij in want de één moet naar trainen en de ander naar pianoles e.a Geen tijd om na de maaltijd uit de bijbel te lezen; jammer !!
Wandelen met God doe je midden in het gewone leven; maar zouden we in onze dagindeling niet ook een vaste tijd hebben waarop we een moment alleen zijn met  God. Een vaste tijd voor persoonlijk bijbellezen, stil zijn voor God, en gebed.
Doe het maar zacht hardop als je bang bent dat je gedachten afdwalen. Laat God je stem maar horen; daar wacht  Hij op.
Als je ’s morgens de dag met God begint en ’s avonds afsluit ontvang je rust voor dag en nacht
Maar hebben we deze discipline om dit op te brengen in ons jachtige bestaan ? 
Probeer het eens en ervaar de rust die hiervan uit kan gaan.
Weet je niet altijd wat je bidden moet ? Zou je bidden ook kunnen leren ? De discipelen vroegen aan Jezus : Here, leer ons bidden  … en toen leerde Hij hen het Onze Vader.
Geen gebed dat uitmunt in  mooie woorden of lange volzinnen. Je hoeft niet “mooi” te kunnen bidden, als het maar echt is. God weet immers al wat we nodig hebben maar Hij wil er om gevraagd worden.
We zouden in de lijn van het Onze Vader kunnen bidden. Zo dat het eerst gaat om Gods eer, Gods Rijk, Gods wil.
Dat vraagt wel om discipline van ons !
Corrie ten Boom vertelt van een zendingswerker, wiens leven door vier mannen werd bedreigd. Op een avond kwamen ze naar zijn huis om hem te vermoorden. Maar er gebeurde niets, ze bleven buiten.
Later kwam één van hen naar de zendeling toe. “We hadden u willen vermoorden” zei hij ,”maar we waren in de minderheid. Er liepen zeventien mannen om uw huis en wij waren maar met ons vieren…”
Hoe kon dat ?  “Die avond waren ergens zeventien mensen bij elkaar in een gebedskring om voor de zendeling te bidden ! Zeventien biddende mensen… en zeventien engelen om hem te bewaken
“Here leer ons bidden “zeiden de discipelen. Bidden vraagt om discipline, om tijd voor God in te ruimen in je leven.
Je kunt ook zingend bidden; er zijn liederen die een gebed zijn. Augustinus zei : zingen is twee keer bidden. Een heel eenvoudige vrouw zei eens : Als ik alleen ben dan zing ik maar ook al heb ik niet zo’n mooie stem; dat weet God ook wel”  Dat is ook wandelen met God. Als iemand zo zingt, dan klinkt het in de hemel als muziek. Dan “neigt God zijn oor” en leggen de engelen de vinger op de lippen.
MAAR …  dit alles vraagt wel om discipline van ons !                                 
 
< Vorige   Volgende >