Logo PKN

Menu

Open Doors: vervolging in India sterker PDF   E-mail
Veel christenen in India worden door hun dorpsgenoten en familie onder enorme druk gezet zodra ze zich bekeren tot het christendom.

De vader van Neeraj heeft alles in het werk gesteld om de relaties die zijn zoon had met christenen te verstoren. Toen dat niet werkte begon zijn vader hem te slaan. Neeraj moest zelfs bescherming vragen van de politie.
Op een dag werd hij door radicale hindoes van zijn motor getrokken. Ze sloegen hem en brachten hem bij de politie. ‘Jij hebt hindoes gedwongen zich tot jouw geloof te bekeren, schreeuwden de aanvallers.
Hij werd in een cel gegooid terwijl bewakers schreeuwden: ‘ Zweer je geloof af en aanbid onze hindoe-goden.’ Neeraj weigerde.
De bewakers dreigden hem elektrische schokken te geven. Neeraj werd zo bang dat hij hen gehoorzaamde. Ze dwongen hem in een hindoetempel tot een rituele reiniging. Men dwong hem de goden te aanbidden.  Foto’s daarvan waren het bewijs dat Neeraj geen christen meer was.
Neeraj voelde zich uitermate schuldig tegenover Jezus.  Hij had Hem immers verloochend. Hij huilde over wat hij had gedaan. Gelukkig bracht Gods Geest een nieuwe tekst in zijn gedachten; ‘ Een rechtvaardige komt zeven maal ten val maar telkens staat hij op.’  (Spreuken 24) Dat gaf hem nieuwe moed. Neeraj vluchtte voor zijn vervolgers en verblijft nu bij een oom. Open Doors steunt hem en anderen door in hun onderhoud te voorzien, hen te bemoedigen en met hen te bidden.
Dit gebedspunt vanuit India bereikte ons begin mei. 

.

Ondersteuning
Op 22 mei was de uitgangscollecte bestemd voor kinderbijbels in India. Er was geen mogelijkheid u vooraf te informeren over dit project. Bovenstaand voorbeeld geeft een indruk hoe het er ook in India op aan kan komen voor christenen. Open Doors heeft besloten om in gebieden waar christenvervolging voorkomt, kinderbijbels te verspreiden. Door het lezen van Bijbelverhalen leren kinderen de Here God beter kennen en worden ze bemoedigd om sterk te staan als het er voor hen op aan komt. Het plan is 5.100 geillustreerde kinderbijbels in lokale huiskerken te verspreiden. Daar worden ze uitgedeeld aan kinderen in de kerk. De uitgangscollecte van 22 mei bracht in onze kerk euro op.

.
Meedoen?
Had u niet de mogelijkheid mee te doen aan dit project en vindt u het belangrijk genoeg voor uw gift? Dit project loopt gedurende het hele kalenderjaar 2016. 
Vermeld bij uw banktransactie  project India AF22IND113.  Het IBAN van Open Doors is NL08 INGB 0000 007733. De totale kosten van dit project bedragen  64.489 euro. Uw bijdrage blijft welkom!

.
Namens de O.D.-werkgroep,
Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >