Logo PKN

Menu

Vraagtekens en uitroeptekens PDF   E-mail
Wat is geloven eigenlijk? Van Abraham zegt Paulus :

“Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, integendeel, hij werd versterkt in het geloof en gaf God de eer door zijn vaste overtuiging, dat Hij bij machte is wat Hij beloofd heeft ook te volbrengen”.
Abraham zette achter Gods beloften geen vraagtekens maar uitroeptekens. Wat een vertrouwen van Abraham !
Een belofte is niet zo maar een mededeling als het weerbericht. Een belofte is een toezegging.

Er wordt iets gezegd, dat op ons toe komt en daarom ons ook toekomt. Het komt op ons af, omdat het voor ons bestemd is. Het wordt ons toegezegd en vraagt om vertrouwen. Het
is geen garantie, ook geen lot uit de loterij, maar als een belofte en als belofte een oproep tot geloof. Abraham gaf God de eer door te vertrouwen, dat God in staat is te doen wat Hij belooft. Wat doen wij met Gods beloften? Twijfelen we niet vaak? Zou het ook voor mij gelden? Allerlei vragen kunnen ons bestormen.
Wat God ons belooft schijnt ons vaak onmogelijk. Wat wij op grond van Gods belofte mogen verwachten staat in de regel haaks op wat we naar menselijke berekening moeten verwachten.
Dwars tegen wat hij naar menselijke berekening kon verwachten, heeft Abraham gehoopt op wat God hem beloofde. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt.
De God, in wie Abraham geloofde, is de God die belooft en wij kunnen deze God slechts eren door achter Zijn beloften geen vraagtekens maar uitroeptekens te plaatsen.
En verder dan het geloof in Gods beloften heeft Abraham het niet gebracht. Dat was voldoende!

Maar …. Niet geloven is in onze tijd vanzelfsprekender dan geloven. Daarom schamen velen zich om met hun geloof voor de dag te komen. Durven we, als we in een restaurant eten, nog te bidden? Laten zien dat we christen zijn of beginnen we te eten zonder gebed ? Is dat dan uitkomen voor je geloof?
Vele christenen verontschuldigen zich voor het feit dat ze geloven; dat is een kwalijke  zaak !
Paulus heeft er nooit over gedacht zich voor het evangelie en zijn geloof te schamen. Waarom zou hij? Zijn geloof was zijn geloof in Gods genade en daarvoor schaamde hij zich beslist niet.
Dat evangelie is voor hem de kracht van God tot behoud van ieder die er ja op zegt.
Geen vraagtekens maar uitroeptekens !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >