Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Kerk in Actie (14 augustus) PDF   E-mail
Steun de predikanten op Nias. Wat is een gemeente zonder dominee? Op het Indonesische eiland Nias hebben veel kerken geen predikant. Een belangrijke oorzaak is dat veel jongeren niet gaan studeren, omdat ze daar geen geld voor hebben. Als er wél geld voor is, kiezen ze liever een beroep waarmee ze meer geld kunnen verdienen. Vanwege het tekort aan predikanten gaan er vaak leken voor. Zij hebben meestal weinig opleiding gehad. De kerk op Nias lijdt aan het gebrek van goede voorgangers. De mensen op Nias leven vooral van landbouw en visserij, maar veel eilandbewoners zijn erg arm. De opbrengst valt tegen doordat er veel regen valt en er regelmatig natuurrampen plaatsvinden. Bovendien is de afzetmarkt klein. Maar de helft van de mensen heeft geld om basisonderwijs te volgen. Door gebrek aan hoger onderwijs blijven de mensen arm! De Banua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor deze mensen. De kerk heeft een trainingsinstituut waar lekenvoorgangers en predikanten worden begeleid en toegerust. Hier leren zij bijvoorbeeld om boeiend en relevant te preken. Op de eigen theologische universiteit worden jongeren opgeleid tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Er worden bijvoorbeeld kredietgroepen opgezet. In deze groepen sparen mensen samen geld om te investeren in hun bedrijfjes. De collecteopbrengst is bestemd voor de Banua Niha Keriso Protestant en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
 
< Vorige   Volgende >