Logo PKN

Menu

Kom ook kijken PDF   E-mail
“Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt” (Johannes 1 : 29)
Als op Groenland door zendelingen over deze tekst gesproken werd, dan werd de tekst als volgt vertaald: Zie de zeehond Gods. Op Groenland kennen ze namelijk geen lam. En de notie van de onschuld wordt op Groenland het best weergegeven door de zeehond. Dat is de taak van de evangelieprediker. Probeer de boodschap zo getrouw mogelijk weer te geven, maar houd daarbij wel rekening met je hoorders.
In het seizoen, dat voor ons ligt, zullen we als gemeente weer alles in het werk stellen, om met beide elementen rekening te houden. We zullen via de prediking, maar ook via het vormingswerk de boodschap van de bijbel doorgeven, maar we zullen proberen , dat zó te doen, dat mensen hun leefwereld erin herkennen.
Van harte hopen we, dat ook u, die dit leest, bij die activiteiten betrokken zult zijn in het seizoen, dat nu aanbreekt.
Laat aan ons weten, wat uw leefwereld is en stel u open voor de boodschap die via kerkdiensten en bijeenkomsten verkondigd wordt. We zien uit naar het seizoen, dat voor ons ligt en hopen, dat velen gehoor zullen geven aan onze oproep: KOM OOK KIJKEN!
Kom ook en zie “Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt”. Deze boodschap hopen we aanschouwelijk in woorden en daden te vertolken!
Ds. J. R. Lammers
 
< Vorige   Volgende >