Logo PKN

Menu

Begin PDF   E-mail
Vader, ik leg mijn leven in Uw hand


dat maakt mij rustig in de bangste tijden;
al weet ik niet waar U mij heen zult leiden;
naar de woestijn, of naar ’t beloofde land.
Maar één ding weet ik zeker, voor altijd:
Al zal Uw licht niet altijd voor mij schijnen,
Al zal de blijdschap door verdriet verdwijnen,
Ik ben niet bang: U maakt mijn uitzicht wijd.
Ik kijk zo vaak alleen naar war ik mis
maar ‘k hoef nooit eenzaam, zonder hoop te wezen,
U kunt de onrust van mijn hart genezen
Uw zorg, Uw trouw zijn zeker en gewis.
(uit : “Geloven is geluk” van Nel Benschop)

.

* Meestal vallen de mensen niet omdat ze te zwak zijn maar omdat ze zich voor sterk houden (joods spreekwoord)

* We zijn allen verdorven; wat we in een ander afkeuren vindt een ieder in zijn eigen hart (Seneca)
* De hoofdzonde van christenen is nalatigheid (M Griffiths)
* De kerk gaat kapot aan de zonden van je buurman (C Rijnsdorp)
* Als je geen zonden meer voelt ben je zeker in zonden geheel dood (Maarten Luther)
* Zondigen is menselijk, volharden in het kwaad is duivels ( Chrysostomos)
* Elke zonde draagt de kiem in zich van een volgende (Okke Jager)
* Er zijn 2 soorten mensen : rechtvaardigen die zichzelf als zondaar zien en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen zien (Blaise Pascal)

.
Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >