Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Lutherse Broederkerk Kameroen (30 oktober) PDF   E-mail
Het West-Afrikaanse Kameroen kun je op z’n minst grillig noemen.

Armoede en onvoorspelbare natuur
Maar liefst de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er zijn veel vluchtelingen in Kameroen door onrust in omringende landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek en Nigeria. De natuur is onvoorspelbaar. Noord-Kameroen raakt langzaam maar zeker haar bron van bestaanszekerheid kwijt, doordat de watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen en het Tsjaadmeer enkele kilometers per jaar aan omvang verliest. De droogte is niet alleen aan het klimaat te wijten, maar heeft ook veel te maken met het waterbeheer. Bijna alle nomaden zijn van huis uit moslim. Zij trekken rond met hun vee. Christenen leven meestal als boeren in dorpen en zijn een minderheid tussen de moslims. In Noord-Kameroen leven christenen en moslims al decennia lang vreedzaam naast elkaar.

.
Dominee Robert Goyek heeft een droom
De visionaire voorganger Robert Goyek heeft met ‘zijn’ Lutherse Broederkerk verschillende programma’s opgezet voor evangelisatie en ontwikkeling in de regio. In 2017 gaat dominee Robert Goyek met pensioen. Hij heeft nog één droom: deze actieve kerk, zijn levenswerk, goed achterlaten, zodat de kerk blijft groeien en diaconale activiteiten doorgaan. U kunt bijdragen aan het waarmaken van die droom.

.
Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk is deze boeren en boerinnen tot grote steun. De plattelandskerk van dominee Goyek besloot het regelmatig terugkerende voedseltekort structureel aan te pakken met een landbouwprogramma gericht op duurzaamheid. Het richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. De kerk is breed verspreid over heel Noord-Kameroen. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst, de boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen.
Zo versterkt de Lutherse Broederkerk boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers. Namens de Lutherse Broederkerk en inwoners in Noord-Kameroen willen we u hartelijk bedanken voor uw ondersteuning van dit werk!

 
< Vorige   Volgende >