Logo PKN

Menu

Kerkdienst PDF   E-mail
Met vele vragen in ons hart


waren wij naar de kerk gekomen.
We hadden alles meegenomen,
wat ons benauwd had en verward.

.

Wij werden namens God begroet.
Een trilling van een blij verlangen
nam ons gespannen hart gevangen.
Toen hebben wij God Zelf ontmoet.

.

Toen kwam de hemel zo dichtbij
dat  we de wand haast tasten konden.
Het was, of we al binnen stonden,
in eeuwigheid verlost en vrij.

.

Er klonk een stem. Zie hoe het Lam
de boekrol, die staat volgeschreven
met alles van uw kleine leven
in Zijn doorboorde handen nam !

.

Getroost zijn wij naar huis gegaan
In ons verstilde alle vragen:
Als Hij ons in Zijn hand wil dragen
dan kunnen wij niet ondergaan !

.

( uit: “Voor ogen die het donker zagen” van Dien de Haan)

.

- Het gaat er niet om de wereld te veranderen, maar om te voorkomen dat de wereld mij verandert   (Barrigan)
- Wij zullen de wereld moeten naderen als gevangen genomen in de liefde Gods (D Tromp)
- De wereld zonder God is een hel  (Dostojewski)
- Alle ellende in de wereld komt voort uit het feit dat iemand niet gewoon met zijn armen over elkaar kan blijven zitten  (B Pascal)
- De wereld is slecht verdeeld. Dat God de hazen en fazanten alleen voor de kasteelheren geschapen heeft gaat er bij mij niet in  (F Timmermans)
- Deze wereld is Gods wereld Daarom kan zij nooit zo blijven als ze nu is  (A v Ruler)
- Je moet de wereld zo beminnen dat je er wilt leven en haar zo haten dat je haar wilt veranderen  (G Chesterton)
- walgelijk is niet de wereld maar dat wat de mensen ervan maken  (H Hensen)

Een hartelijke groet aan u allen
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >