Logo PKN

Menu

Overdenking PDF   E-mail

Gebed van Jabes voor het nieuwe jaar Jabes riep de God van Israël aan met de volgende woorden:
“Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten;
laat uw hand met mij zijn;
weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!”
En God schonk wat hij had gevraagd. – 1 Kronieken 4:10

.
Uhm, ja… dat klinkt wel heel mooi, maar… mag je eigenlijk wel zó bidden?
‘Heer, geeft u mij dit nieuwe jaar graag een nieuwe Mercedes! En ook een stukje salarisverhoging. En, o ja: gezondheid. Geen verdriet a.u.b.!’
Het lijkt wel weer Sinterklaas.
De Heer Jezus leert het ons toch wat bedaarder: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Als manna in de woestijn. Steeds genoeg voor één dag. Dan zullen we ook in 2017 niets tekort komen. En ook niet in overvloed U vergeten…
Toch zit er meer achter bij Jabes. Het zit ‘m in zijn naam. Zijn moeder had hem niet voor niets Jabes genoemd. Pijn, verdriet, ellende: het was een zware bevalling geweest. Precies zoals God in Genesis 3 al tegen Eva gezegd had: ‘met smart zul je kinderen baren’. Dat is de pijn van het leven buiten Gods paradijselijke nabijheid. Dat zal er ook in het nieuwe jaar weer zijn. Alleen: God had níet gezegd dat je je kind ernaar moest noemen!
Je zou maar zo’n naam dragen. Jabes. Pijn. Smart. Narigheid. Je naam gaat wel je leven lang mee. Wat in je jonge jaren tegen je gezegd wordt, heeft veel impact. Weinig waardering van ouders. Gepest op school. Je vergeet het niet snel. Het vormt je tot wie je bent geworden.
Dat kan trouwens ook door ervaringen op latere leeftijd. Een faillissement. Een verbroken relatie. Een diagnose van het ziekenhuis. Het stempelt voortaan je leven. Geen ontkomen aan. 2017 Zal daarin geen verschil maken.
O nee? Kijk dan nog een keer naar Jabes. Jabes weigert zijn bestaan te laten verdorren onder de depressie van zijn naam. Hij staat op uit zijn lot door de God van Israël aan te roepen. Je weet wel, die van Abraham, Izak en Jakob. Die van Jezus! Die nederig is tot in de kribbe en tot aan het kruis, maar machtig dat Hij zelfs het graf openbreekt! De Levende! De Enige die alleen sterker, machtiger en liefdevoller is dan alle machten en krachten, fatums of etiketten van deze wereld. ‘O God, zegen mij! Overvloedig!’
Kijk, dan komt het toch in iets ander licht te staan. Want de God van Israël laat zulke roepende Jabessen heus niet verpieteren. Hij zal je schenken wat je vraagt. Zelfs méér dan dat. Boven bidden en boven denken zal Hij geven! Méér nog dan Sinterklaas. Die geeft alleen cadeautjes. De God van Israël geeft Zichzelf! Aan jou. Zijn Geest in je binnenste om je te sterken voor het nieuwe jaar. Christus in je hart. Innerlijke vrijheid, ondanks de omstandigheden. Zijn Koningschap in je leven. Geborgenheid en richting. En al het andere zal u worden toegeworpen. Zelfs al gaat het soms alsnog door donkere dalen. Hij is en blijft erbij! Hij zalft je hoofd en Hij dekt je tafel. God schonk wat hij had gevraagd. Voor nu en voor eeuwig.
AT

 
< Vorige   Volgende >