Logo PKN

Menu

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht, Hetvakantiebureau.nl PDF   E-mail
Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten.

Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie kunnen gaan.
De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De (Blije) Werelt in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: Hetvakantiebureau.nl.
In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, voor eenoudergezinnen, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 1.400 vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaande aan de vakantieweken, krijgen zij verschillende trainingen aangeboden.
De bijzondere vakanties vragen ook om speciale voorzieningen. De extra kosten hiervoor en de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden niet in de arrangementsprijzen doorberekend om zo de vakanties betaalbaar te houden, maar worden gefinancierd door het rendement van de exploitatie van Congrescentrum De Werelt. Daarnaast wordt onder meer financiële steun ontvangen van de Protestantse Kerk in Nederland, Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl en de Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC), de aandeelhouder van Recreatie Centra Nederland BV.
Mocht u door het lezen van bovenstaande meer informatie willen ontvangen over deze verzorgde vakanties of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn kijk dan op de website :
Het vakantiebureau.nl of neem contact op met één van de diakenen.

 
< Vorige   Volgende >