Logo PKN

Menu

78. De Schuur en ... het grote verdampen; febr. 2017 PDF   E-mail
78. De Schuur en … het grote verdampen; febr. ‘17

“De Schuur en … het grote verdampen.” 
Deze februarimaand is een merkwaardige maand, ingeklemd tussen januari en maart. Maar dat is toch elk jaar het geval, hoezo merkwaardig? Merkwaardig, omdat februari niet merkwaardig is maar kleurloos. Neem nou januari; de eerste minuten stond die gelijk stijf van de sterren en kruitdamp met een knaleffect. Kurken vlogen tegen het plafond aan of verdwenen tussen het vuurwerk de wolken in. De beruchte 'goede voornemens’ konden gelijk vanaf 00.00 uur uitgetest worden op houdbaarheid. Inmiddels zijn de kruitdampen verdampt; het grote verdampen volgt daarna met alle smoesjes om onder die goede voornemens uit te komen.
Januari, de maand dat de ‘kniepertjes’ niet meer plat bij de koffie gepresenteerd worden (het oude jaar is immers helemaal uitgerold), maar op de nieuwjaarsbezoeken bij familie, vrienden en buren nog helemaal opgerold en knapperig, net als het nieuwe jaar, dat zich nog helemaal moet ontrollen
Dan volgt de maand maart. Praat me er niet van. Verkiezingen!
Men heeft het over een schokeffect, nou, dat zal wel meevallen. Maar hoe dan ook, de maand maart zal niet grijs en geluidloos verdampen. Van mijn kant geen stemadvies, maar wel het advies: “Stem!!”
Vier zinnetjes ter overweging kreeg ik van iemand onder ogen:
- De werkelijkheid is onvolkomen.
- Het goede is soms onbereikbaar.
- Vergeet niet het ideaal, waarin je gelooft.
- Laat je niet verpletteren door het cynisme van wie hard schreeuwt   en geen echte oplossingen biedt.
Idealen kun je hoog houden, tegen de klippen op, die verdampen niet. Daar kun je je aan warmen  in die grijze februarimaand.
De Schuur steunt de heer en mevrouw Bak, die al enkele jaren contact hebben met een kerkelijke gemeente in Gambia, in de plaats Kotu. Via hen zijn al een paar aanzienlijke bijdragen van uit De Schuur daar heen gegaan voor het dak van de kerk en voor lokaaltjes voor christelijk basisonderwijs en  vervolgonderwijs. Financiële steun, bij zelfwerkzaamheid van die gemeente; geld, dat niet verdampt, steun, die, zonder ‘strijkstok’, omgezet wordt in materialen voor kerkgebouw en school. Hulp om idealen om te zetten in iets concreets, constructief.  
Steun is er ook voor andere idealisten, de jongeren, die in de zomer weer naar de Oekraïne gaan!
Het grote verdampen. Dat gaat ook voor De Schuur niet op. De Schuur mag dan vanaf 10 december even onder de horizon geweest zijn, een echte winterslaap was het niet. Met een kritisch oog is naar alle spullen gekeken, er is opgeruimd, er is vernieuwd.
Donderdag, 2 februari, gaat idealistisch de tent weer open, 13.00 uur.
 “Het grote verdampen”, dat geldt voor de kruitdamp en vaak voor de goede voornemens van januari en uiteindelijk ook voor de luide kreten deze maand in de aanloop naar de verkiezingen in maart. Op die manier krijgt februari toch een eigen kleur!
Anne Schiebaan
achter Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93, te Lieren
donderdag 13.00 – 16.00 uur
zaterdag 10.00 – 15.00 uur

 
< Vorige