Logo PKN

Menu

Helder zicht door het lijden van Christus PDF   E-mail
‘Ik zie de mensen, want ik zie hen wandelen als bomen.’ (Markus 8: 24)
Halverwege het Markusevangelie geneest de Here Jezus een blinde man. Dat is in elk geval de bedoeling. Maar het lijkt niet direct te lukken. ‘Zie je al wat?’ vraagt Jezus. ‘Ja, mensen. Ze wandelen als bomen.’
Nu zijn er inderdaad soms bomen van kerels. Zó groot en sterk. En in Jesaja 61 belooft de Here dat Zijn kinderen eikenbomen van gerechtigheid genoemd zullen worden. Onverwoestbaar in hun trouw aan de Here. Sterk gemaakt door de genade van de Here Jezus en door de Heilige Geest. Maar dat is toch nog iets anders dan dat je echt mensen als bomen ziet wandelen. Dan is er toch echt nog iets mis met je gezichtsvermogen. Dus Jezus gaat nog verder met de man. Jezus werkt aan totále genezing.
Apart, zo’n genezing ‘in twee fasen’. Zit daar nog een diepere boodschap in? Daar lijkt het wel op. Dit gedeelte staat namelijk op een scharnierpunt in het Markusevangelie. Vóór dit gedeelte heeft Jezus weliswaar al veel gezegd, gedaan en gewerkt. Lees het maar. Geloof en leef ernaar! Dan ontvang je al geestelijk zicht op de Here Jezus en Gods Koninkrijk. Blindheid, lauwheid of ongeïnteresseerdheid geneest Hij. Maar je hebt met alleen dit eerste deel toch nog maar half zicht. Mensen als bomen… Het kan herkenbaar zijn. Het voelt in je geloofsleven soms alsof het maar half is. Wat mis je dan nog?
Jezus gaat de man opníeuw aanraken. Het Markusevangelie gaat verder in een tweede deel. En wat valt daarbij op? Meteen na deze wonderlijke genezing gaat de Here Jezus voor het eerst Zijn lijden, sterven en opstanding aankondigen. En dat Hij terug zal komen als de Mensenzoon om ons allen te oordelen. Het tweede deel van dit Evangelie vertelt hoe de Here Jezus aan het kruis Zijn leven gaat geven om Zijn kinderen vrij te kopen van alle kwade machten. Hoe Hij in heerlijkheid zal verrijzen om het nieuwe leven aan het licht te brengen. Ben je dáár al persoonlijk door aangeraakt? Zijn je ogen dáár al voor/door opengegaan? Ben je in die kracht van de Geest al meegenomen?
Ongetwijfeld weten we allemaal wel wat over de Here Jezus. Misschien zelfs veel. Verhalen van vroeger en tegenwoordig. We zijn heus niet stekeblind. Maar écht zicht geeft het persoonlijke geloof in de lijdende Verlosser. En de kracht van Zijn opstanding. Dat iedere keer weer in je hart sluiten! Hij leed voor de vergeving van mijn schuld. Hij leed om voor mij de weg duidelijk te maken en te openen. We zijn in het kerkelijke jaar de lijdenstijd weer ingegaan om opnieuw door Hem aangeraakt te worden. Daar mag je je voor openstellen. Bidden om een verdiepte aanraking om geestelijk zicht en geestelijk leven van Jezus te ontvangen. Want alleen maar mensen als bomen te zien wandelen is mager zicht. Geloof maar niet dat dat normaal is. Hij wil ons echt meer geven. Veel meer.
AT
 
< Vorige   Volgende >