Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte: Heifer (8 maart) PDF   E-mail
Stop de honger help een boer.
Het Dendi district in Ethiopië is een afgelegen gebied waar voorzieningen als wegen, elektriciteit, drinkwater en telefonie schaars zijn. De kleine boeren in dit gebied kampen met een groot aantal problemen. Zo zijn de methodes die ze gebruiken teveel afhankelijk van onbetrouwbare regenval, dure kunstmest en chemicaliën. Het land raakt uitgeput en het brengt te weinig op om het gezin van te voeden, laat staan om te verkopen. De bevolking is van oudsher meer gericht op de veeteelt. Maar de nadruk ligt meer op kwantiteit dan op kwaliteit ligt, waardoor de opbrengst per dier zeer laag is. Daarbij komt het gebrek aan schoon drinkwater. De sterftecijfers zijn erg hoog, en vrouwen (die ook nog steeds een achtergestelde positie hebben) zijn dagelijks uren bezig met water halen.
Samen met de boeren werkt Heifer aan het duurzaam verbeteren van de voedselzekerheid, economische zelfredzaamheid en weerbaarheid tegen klimaatproblemen. 65 groepen van met name vrouwen worden versterkt om op milieuvriendelijke wijze hun landbouw- en veeteeltopbrengsten te verbeteren en te verkopen, en om toegang te krijgen tot schoon drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen. Plantenzaden, boomstekjes, ezels, schapen en kippen worden als levende lening verstrekt. Daarnaast moet de veestapel verbeteren met de plaatsing van 20 fokstieren. Van harte aanbevolen! www.heifer.nl
 
< Vorige   Volgende >