Logo PKN

Menu

Kerkdienst PDF   E-mail
Heer God, wij maken hier de dienst niet uit

De kerkdienst
U bent het die ons roept, die ons tot zwijgen brengt,
Tot luisteren, tot inkeer, tot geloof.
U bent het die een lied, ons op de lippen legt
Hoe zouden wij ooit uit onszelf
Uw Naam verheerlijken, Uw liefde loven en prijzen.
U bent het die een tijding brengt van pure vreugde
En van overwinning:
Jezus is opgestaan, Hij leeft en wij leven door Hem
Maak ons beschikbaar Heer
Schenk ons Uw Geest
Rust Gij in deze dienst
Ons toe tot eerbetoon
Aan U en aan de naaste
(uit: Gij roept het licht tot koning uit, van Jaap Zijlstra)

.

 * God laat zich slechts kennen naarmate de mens zichzelf wil kennen; dat stelt Hem voldoende veilig tegen alle wijsneuzen (Sören Kierkegaard)
* Ieder spreken over God begint met zwijgen (H J Baden)
* Spreken over God wordt altijd oreren (H Wind)
* Als God zwijgt kun je Hem laten zeggen wat je wilt (J P Satre)
* Als God niet bestaat is alles geoorloofd (Dostojewski)
* Zoals het geweten is zo is God (Maarten Luther)
* O, begerige mensen wat zal u tevreden stellen als God zelf niet voldoende is (Augustinus)
* God is te goed om overal goed voor te zijn (Okke Jager)
* Als spreken niet genoeg is komt Hij ; als komen niet genoeg is dan troost Hij ( O Noordmans )
.

Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >