Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 05-03-2017 jaargang 13 nr 10 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de bloemen van de 40-dagentijd en een gebed.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 05 maart10.00 uurvoorgangerds. M. Boelhouwer uit Wageningen
organistHennita van der Zee
koffieschenkerswijk 04
de bloemen gaan naarfam. Griesdoorn van de Lage bergweg
Zondag 12 maart10.00 uurvoorgangerds. L.H. Rouendal uit Lunteren
organistHenk Mulder
koffieschenkersAnne & Corrie Schiebaan

Jarig

Morgen, maandag 06 maart, is br. Rozendaal van de Evert Jan Boksweg jarig. Terwijl u met de wekenlange behandeling in het ziekenhuis in Arnhem bezig bent, is er toch ook uw verjaardag. We hopen, dat u aan deze dag toch een bijzondere waarde schenken kunt, en wensen u samen met uw vrouw Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Gebed

Heer, mijn God, ik weet niet, waar ik heenga. Ik ken de weg niet, die voor me ligt. Ik kan niet met zekerheid zeggen, waar hij eindigen zal. Ook ken ik mezelf niet echt, en als ik denk, dat ik Uw wil volg, dan betekent dit nog niet, dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof, dat het verlangen om U te behagen, U in feite ook behaagt. En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles, wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dit doe, dan weet ik, dat U mij langs het rechte pad leiden zult, hoewel ik misschien niets ervan begrijp. Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn, want U bent steeds bij mij, en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton.

Bloemen

Op deze 1e zondag van de 40-dagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa. Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Sta in je kracht. Jezus laat zich door de glans en schittering, die hem getoond worden, niet verleiden. Sterker dan alle macht is de kracht van Gods liefde. Sta in je kracht.

De 1e collecte van vandaag

In jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren, die vanwege diverse redenen niet meer thuis wonen kunnen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar in gezinshuizen, waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan, liefdevol opgevangen. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis, en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich tot krachtige volwassenen ontwikkelen te kunnen. Voor € 10,- kan één kind een zwemles volgen.

De collecte van vandaag maakt het mede mogelijk, dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben, en zich in een veilige omgeving tot krachtige volwassenen ontwikkelen kunnen. Helpt u mee?

De diakenen.

Italiaans eten

Op zaterdagavond 18 maart openen de jongeren van de aankomende jongerenreis in het Hoogepad hun 1e Italiaanse buffet. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom om van al onze vers bereide gerechten genieten te komen. Ja, u leest het goed: vers bereid. Anders dan andere jaren zullen de jongeren de gerechten niet van thuis meenemen, maar worden de gerechten in de middag door hen zelf bereid. Een extra uitdaging! Wat kunt u zoal verwachten? Als voorgerecht kunt u uit een tomatensoep of een lenteminestronesoep kiezen. De koude gerechten tijdens het buffet zijn o.a. crostini’s, torchietti en een pastasalade. De warme gerechten zijn verschillende soorten pasta’s met verschillende soorten Italiaanse sauzen en lasagne. Als dessert krijgt u de keuze uit een overheerlijke panna cotta of tiramisu! Als het water u nu al in de mond loopt, geef u dan vóór 15 maart via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of via Gerda Ooms (055-5061651) op. Wij hebben veel zin erin, dus we hopen u ook! Inloop is vanaf 17.00 uur, we starten om 17.30 uur. De prijs van het buffet is €12,50 voor een volwassene, en € 5,- voor een kind tot 12 jaar.

Stil stemadvies van de Nederlandse bisschoppen

Het is een oproep om te gaan stemmen, en geen stemadvies. Maar wie de open brief van de Nederlandse bisschoppen naast de partijprogramma’s legt, kan toch wel een bedekt stemadvies erin ontdekken.

‘Stemmen is een recht en een voorrecht, omdat we in een democratische samenleving leven’, schrijven de bisschoppen in een brief, die ze eerder deze week publiceerden. ‘Maar het is ook een plicht om zodoende aan het algemeen welzijn een bijdrage te leveren. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken, wat we voor de mens en onze samenleving willen.’

Met de brief willen de bisschoppen, ‘puttend uit de bron van ons rooms-katholieke geloof, enkele gedachten meegeven, die voor een verantwoorde omgang met ons stemrecht van belang zijn’.

De kern van dat geloof, zeggen de geestelijken, is ‘dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is, en dat we de liefde van God in Jezus Christus hebben leren kennen’. Dat brengt met zich mee, dat het menselijk leven een onaantastbare waardigheid heeft. Daarom, zeggen de bisschoppen, moet er geen mogelijkheid tot levensbeëindiging aangeboden worden. ‘De legalisering van levensbeëindiging vanwege een zogeheten voltooid leven is met de leer van de rooms-katholieke kerk volstrekt onverenigbaar.’

Dat betekent, dat een stem op D’66, PVDA, VVD, 50PLUS of GROENLINKS uitbrengen niet tot de mogelijkheden behoort: die partij hebben zich vóór de mogelijkheid tot levensbeëindiging voor wie zijn of haar leven ‘voltooid’ acht, uitgesproken. De christelijke partijen en de SP zijn tegen.

Maar een bisschoppelijke stem op de SP ligt niet voor de hand: die partij vindt, dat de huidige abortuswetgeving gehandhaafd moet blijven, en dat is volstrekt niet in lijn met de overtuiging van de bisschoppen. Zij vinden, dat op een partij gestemd moet worden, die ‘voor de bescherming van het leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijk levenseinde’ staat.

De PVV heeft in het debat over levensbeëindiging bij een ‘voltooid’ leven nog geen standpunt ingenomen, en die partij pleit voor het ontmoedigen van abortus. Maar een stem op de PVV is voor de bisschoppen duidelijk geen begaanbare weg: in hun brief spreken de bisschoppen zich nadrukkelijk voor de opvang van migranten, voor ontwikkelingssamenwerking, voor godsdienstvrijheid uit, en dat zijn allemaal punten, waarover de PVV geheel anders denkt.

Ook de Partij voor de dieren valt af: die partij bepleit handhaving van de euthanasiewetgeving.

Dan blijven - even afgezien van de kleine snipperpartijen en de nieuwe partijen, die zich gemeld hebben - alleen de 3 christelijke partijen over.

‘In het stemhokje’, schrijven de bisschoppen, ‘staan we voor de vraag, hoe we, in het licht van het evangelie, met onze stem op korte en lange termijn aan een samenleving kunnen bijdragen, die op menselijke waardigheid, solidariteit, grondrechten gebaseerd is, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs, sociale gerechtigheid, subsidiariteit, verdraagzaamheid en vrede tussen godsdiensten en culturen.’

De bisschoppen vinden, blijkt uit hun brief, dat een rooms-katholieke stem naar een partij moet gaan, die pal voor godsdienstvrijheid staat. Daarmee ligt een stem op de SGP al iets minder voor de hand: die partij pleit voor terughoudendheid bij de bouw van moskeeën, en vindt - zo blijkt uit het manifest dat de SGP eind januari publiceerde - dat ‘alertheid nodig is om de islam niet onnodig groeien te laten’. Bovendien pleiten de bisschoppen voor ‘een herwaardering van de - ook christelijke - waarden, die aan het Europese project ten grondslag liggen als noodzakelijk fundament voor het in gezamenlijkheid van problemen bespreken en oplossen’. Dat is een geluid, dat stukken dichter bij de standpunten van de ChristenUnie en het CDA dan bij dat van de SGP ligt.

Maar de SGP is wel weer het felst in z’n afwijzing van de huidige abortuswetgeving. Op dat punt staat van de christelijke partijen het CDA het verst van de bisschoppen af. De ChristenUnie is tegen abortus, en pleit - om te beginnen - voor het verlagen van de abortusgrens naar maximaal 18 weken.

De bisschoppen verwijzen naar de encycliek Laudato Si, en herhalen het daarin door paus Franciscus gevoerde pleidooi voor de bescherming van natuur en milieu. Daarmee schuiven de bisschoppen dicht tegen de ChristenUnie aan: die partij scoort op die terreinen het hoogst.

In de brief van de bisschoppen wordt geen enkele partijnaam genoemd. Maar de conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat de standpunten van de bisschoppen het meest op die van de ChristenUnie lijken.

Trouw.nl, 01-03-2017.

Gespreksgroep

De gezamenlijke gespreksgroep komt komende woensdagmorgen 08 maart weer bijeen. Deze laatste keer van dit kerkelijk winterseizoen is in de kerkenraadskamer van de kerk in Hoenderloo, en we beginnen om 10.00 uur. We behandelen het bijbelboek van de Spreuken, we staan nader bij hoofdstuk 13 stil. Een ieder is van harte welkom.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >