Logo PKN

Menu

Wat een lastige woorden!! PDF   E-mail
De woorden “dood” en “hel” zijn vaak lastige woorden om met elkaar over te praten.

Zelfs op Goede Vrijdag als Jezus is gestorven is het moeilijk om over Zijn dood te praten.
De dood is een hard woord, vind je niet?
De dood is een werkelijkheid; een harde werkelijkheid.
Overigens niet een werkelijkheid die bij het leven hoort. God heeft ons niet geschapen om ons te laten sterven.
Waar komt de dood vandaan? En wat is de dood eigenlijk?
Dan denken we terug aan het begin van de bijbel. Aan de mens die van de vruchten van de verboden boom at. God had een waarschuwing laten horen: “Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”.
Die dag is helaas aangebroken. Het verboden eten heeft het sterven in het leven gebracht.
De dood is dus een duidelijke straf….
Straf op de ongehoorzaamheid aan God.
De dood is onlosmakelijk aan de  ongehoorzaamheid verbonden.
Sinds wij mensen God hebben losgelaten leven wij buiten Zijn gemeenschap… in zonde, los van de Bron van het leven. Dit wordt wel de geestelijke dood genoemd.
Maar gelukkig heeft de Zoon van God op Golgotha de dood overwonnen; dat is
Pasen!! Dank zij Zijn offer hoeven wij niet buiten Zijn gemeenschap te leven. Dat is het wonder van Pasen!
Nog zo’n lastig woord : “de hel”. Dat is helemaal een verschrikkelijk woord; een woord om te huiveren. Ook de hel is een harde werkelijkheid. Daar kun je alleen maar met huivering aan denken en over spreken. Trouwens wie durft de hel nog te noemen?
De hel – dat is : volkomen los van God… zonder de ervaring van ook maar iets van Zijn liefde.
Dit wordt wel de eeuwige dood genoemd. Een dood die bij het volle bewustzijn beleefd wordt. De hel is de God-verlatenheid. Het is de uiterste consequentie van een blijvend ongeloof.
Jezus Christus heeft onze straf gedragen. In de diepste betekenis ervan is Hij voor ons de dood ingegaan. Aan het kruis beleefde Hij deze dood bij Zijn leven … de verschrikking van het volkomen los-van-God zijn … de hel . “Waarom hebt Gij Mij verlaten?”
Hij legde Zijn leven af en stierf Hij de  lichamelijke dood.

Jezus stierf voor ons, maar waarom moeten wij dan nog sterven? Wel wat dan nog “dood” heet, de lichamelijke dood is anders. Als je in Christus gelooft dan ben je niet meer los van God, maar dan is de gemeenschap met Hem hersteld. Dan lééf je. Dan blijf je leven, ook als je sterft .Aan deze kant van het sterven speelt de zonde ons nog parten, aan de andere  kant niet meer. In het sterven raak je als gelovig, als kind van God, al je overgebleven zonde en alles wat met de zonde samenhangt kwijt.
De dood is een overgang, een doortocht, tussen nu en het volkomen leven met God in Zijn heerlijkheid  …  de deur naar het Vaderhuis.
Dat is mogelijk geworden omdat Christus uit de dood is opgestaan; dat is PASEN  !!
U ZIJ DE GLORIE OPGESTANE HEER !!

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >