Logo PKN

Menu

Mij dorst PDF   E-mail
Mij dorst – want Ik ben ook een mens als gij,


Ook Mij valt ’t zwaar om zoveel pijn te dragen
ook Ik moest angstig aan Mijn Vader vragen:
“Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij?”

.

En zelfs Mijn moeder hoort Mij niet meer toe;
Ik moest van allen , die Ik liefhad, scheiden,
zij lieten  Mij alleen in ’t diepste lijden
ook Ik ben mens – Mijn lichaam is zo moe.

.

Ook Ik ben mens, aan smart en spot gewoon;
Nu is ’t volbracht – ‘k Bevocht voor u het leven,
Ik kan mijn geest in ’s Vaders handen geven,
En gij zult zeggen: “Ja Hij was Gods Zoon!”

(uit : Gouddraad uit vlas” van Nel Benschop)

.
- Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, o God  (Augustinus)
- Die geen tijd hebben zijn degenen die geen eeuwigheid hebben (Karl Barth)
- “Hoe krijg ik een genadig God?” Wie maakt zich tegenwoordig om deze vraag van Luther nog druk?
(paus Benedictus XVI)
- Niet de kleding maakt de monnik  (middeleeuws spreekwoord)
- als de duivel oud is wil hij monnik worden (oud Nederlands spreekwoord)
- monniken gaan naar een klooster om God te vinden. Maar monniken die in een klooster gaan leven alsof ze God gevonden hebben, zijn niet de ware monniken (H Nouwen)
- er is bijna niets zo verbijsterend als een mens die tijdens een kerkdienst op zijn horloge kijkt  (Okke Jager)
- regelmatige kerkgang is een vorm van wedergeboorte  (A A v Ruler)
- de kerk leeft op sacramenteel water en liturgisch brood  (Willem Barnard)


Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W.

 
< Vorige   Volgende >