Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 16-04-2017 jaargang 13 nr 16 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over het koffiedrinken na de kerkdienst en de Schuur.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 16 april 201710.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, Pasen
organistHennita van der Zee
koffieschenkersArno Diks & Tilly Hertog
de bloemen gaan naarbr. Leene van de Hulleweg
Zondag 23 april 201710.00 uurvoorgangerds. L.A. van Rouendal uit Barneveld
pianistBob Fillekes
koffieschenkersLoes van Egmond & Tilly Hertog

De Heer is opgestaan!

Pasen! De dag van de grote ommekeer. Vandaag begroeten we elkaar in de kerk met de woorden ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Als we de berichten lezen, is de boodschap van Pasen niet ‘zomaar’ geland. Het is ook zo onvoorstelbaar. Zo niet vanzelfsprekend. De leerlingen zijn ontzet. Ze weten niet, wat ze ervan denken moeten. Kloppen de verhalen wel? De engel stelt gerust: ‘Wees niet bang’. Vertel het goede nieuws aan de anderen: ‘De Heer is opgestaan’. Dat is de boodschap van Pasen, die we ieder jaar weer uitspreken. De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan! Totdat we zelf het geloven gaan. Opdat we het blijven geloven.

Bloemen

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen van de kracht van de Opgestane Heer deelgenoot worden. Zijn licht en liefde, Zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden. Gods kracht breekt door het donker van de dood heen, licht raakt ons aan. Kom, sta op, deel het leven, deel vertrouwen. God van licht en leven. In Jezus is de dood overwonnen, in die kracht mogen wij staan.

De 1e collecte van vandaag

Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20.000.000 mensen. Inmiddels zijn ook waterbronnen opgedroogd, en is een groot deel van de oogst mislukt. Hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk, waardoor reeds gedupeerde gezinnen geen voedsel kopen kunnen.

In Zuid-Soedan alleen al leven 5.500.000 mensen met honger; 100.000 inwoners van het door geweld en droogte geteisterde land dreigen van de honger te streven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten, die ervoor zorgen, dat hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed bereiken kunnen.

Kerkinactie is door haar lokale contacten goed in staat om hulp te bieden! Maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Wij hopen te mogen rekenen op uw bijdrage aan de collecte.

De diakenen.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Deze morgen is er, behalve de gelegenheid om na de kerkdienst achterin in de kerk een kopje koffie of thee te drinken, ook de mogelijkheid om dat bij Jaap & Corry Hertgers aan de Dorpstraat te doen. Er is dan volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en nog wat over de kerkdienst of andere zaken na te praten. Een ieder is van harte welkom.

Van de Schuur

Donderdag 27 april (Koningsdag) is de Schuur gesloten. Daarna hopen we jullie weer te ontvangen, met de koffiehoek op de bekende zomerplaats. Graag tot ziens.

De Schuurmedewerkers.

Jaarlijks uitje

Op 09 mei hebben we voor iedereen, die mee wil, ons jaarlijks uitje geplant! Dit keer gaan we naar Garderen. We beginnen in het Trefpunt om 12.30 uur met koffie en een plakje cake. We vragen een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon. Wij willen zoveel mogelijk met eigen vervoer vertrekken. Wie rijden wil en kan, mag dit aan Rina doorgeven. Om ongeveer 17.00 uur hopen we bij het Trefpunt weer terug te zijn, waar u een hapje, een drankje en soep aangeboden wordt. Als u het leuk vindt om mee te gaan, kunt u zich bij Rina Hoiting, Dorpstraat 114, telefoon 0555064597 of 0620857358, e-mailadres Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken opgeven.

De diaconie.

De dood van Jezus was nogal banaal

The Passion zal vandaag, Witte Donderdag, weer voor een miljoenenpubliek goed zijn. Het lijden van Jezus van Nazareth wordt als hét lijden bij uitstek breed neergezet. Niemand werd zó verraden, zó vernederd, heeft zó geleden.

Daar komt nog bij: Jezus leed zo om mensen te verlossen. Zijn lijden moest wel enorm zijn, als Hij daarmee de mensheid verloste. Maar doet dat aan Jezus’ dood recht?

‘The Passion’ heeft het de afgelopen jaren steeds zo neergezet, dat de kijker met Jezus’ lot meevoelen kan. En wie voelt zich met Iemand, Die door Zijn vrienden zo ontzettend verraden wordt, en vervolgens zo vreselijk lijdt, niet een beetje verbonden?

Dit passieproject van de EO, KRO en partners sluit bij een oudere traditie van passies, zoals de Mattheüs Passion van Bach, aan. Identificatie ermee heeft ook een spirituele kant: het helpt het publiek om meer met God mee te voelen en mee te leven. Voorop staat daarbij: dit lijden van Jezus is heel bijzonder en heel erg. Hij leed onder al het menselijke kwaad, en herstelde zo de relatie tussen God en mensen. Dan moet je qua leed flink uitpakken. Dat gebeurt ook in passies, zoals ook in schilderijen van Jezus’ dood. Veel erger dan dit kun je het niet krijgen. Schilders hebben zich vaak behoorlijk erop uitgeleefd. Dat bepaalt ook in de bredere cultuur het beeld van het lijden van Christus.

Daarmee missen schilders en passieregisseurs wel een belangrijk punt. Het lijden van Jezus van Nazareth was helemaal niet zo bijzonder. Hij werd als zoveel andere mensen in het Romeinse rijk aan een kruis genageld. Lezers van de evangelies zullen ervan gehoord hebben, dat tijdens de belegering van Jeruzalem in het jaar 70 zeker 500 mensen per dag gekruisigd werden. Dat risico liep iedere opstandeling of weggelopen slaaf.

De evangelieverhalen vertellen zelfs, dat Jezus tamelijk snel stierf, en niet dagenlang leed. Dat was opvallend: de Romeinse techniek van het kruisigen was erop gericht om het lang duren te laten. Jezus stierf weliswaar ten onrechte, dat wel, veroordeeld, omdat hij een bedreiging voor een onrechtvaardige samenleving was.

Dat maakt het allemaal zeker geen pretje, maar vergelijk het met het lijden van mensen in een lange, vernederende gevangenschap, in een concentratiekamp of goelag, of van een kind, dat jarenlang misbruikt wordt. Het leed kan langer duren en erger dan een kruisiging zijn, die met een paar uur klaar is. Hoe onrechtvaardig ook, het was een tamelijk banale dood.

Ik vind dat banale aan Jezus’ kruisdood belangrijk. Het is een gegeven, waar je niet omheen kunt. Dat serieus nemen behoort bij het historische karakter van Jezus. Wanneer een project als ‘The Passion’ de betekenis van Jezus’ lijden invoelbaar probeert te maken, lukt dat misschien nog het beste, als het banale ervan ook zichtbaar wordt. En als het dan nog iets met God te maken moet hebben, dan dit: blijkbaar ging God met Jezus in een heel banale dood mee, zoals zoveel mensen toen en nu aan onrecht sterven.

Dat brengt die dood en die God misschien zelfs nog wel dichterbij dan verering van die heel bijzondere, unieke dood van Jezus, na uitzonderlijk, spectaculair lijden, die soms tegen een lijdensfetisjisme aanhangt. Geef mij Jezus maar, zoals Hij historisch was: een opvallend Mens met een banale dood. En de God, die daarbij behoort.

Door Jezus’ dood zo historisch serieus te nemen, wordt Hij voor mij op een nieuwe manier relevant. Dat geeft me hoop voor mijn eigen leven en mijn eigen dood. Ook als ik hoop, dat die nog wat banaler dan een kruisiging zijn zal.

Trouw.nl, 13-04-2017.

Kerkdienst

Vandaag vieren we het belangrijkste feest van de kerk. We volgen dit jaar het evangelie van Mattheüs. Met de ‘Waarom?’-vraag als rode draad door alle vieringen van de afgelopen dagen en vandaag heen. We hopen op een feestelijke Paasdienst met elkaar.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >