Logo PKN

Menu

Klei PDF   E-mail
Terwijl wij zingend voor U staan:


“U bent de Maker; ik de klei “
Trekt aan mijn geestesoog voorbij
Het vele dat ik heb misdaan.
Ik weet ( en mijn gedachten gaan
naar wat ik deed en wat ik zei) :
Het staat de Pottenbakker vrij
Mislukkingen aan gruis te slaan.
Maar dat is juist zo grandioos
Dat U, die ieder barstje ziet,
Zich nochtans zelf verbrijz’len liet
En dat U mij , zo zwak en broos
en ogenschijnlijk nutteloos
In Uw volmaakte vormen giet
(Hermien Henning)

.
 * De ware kennis van de waarheid is de wijsheid (A A v Ruler)
* Wijs is wie weet waar het tijd voor is ( J Noordmans)
* Wijsheid is gelovige nuchterheid (W Barnard)
* Het begin van alle wijsheid lijkt mij dat je zelf zonder je ergens voor te generen, schaamteloos gelukkig bent met het evangelie (A A Spijkerboer)
* Met een verstandig man zal ik zelfs in de hel nog wel raad weten, met een dwaas in het paradijs nog niet (joods spreekwoord)
* Heer, we weten wat we zijn, maar niet wat we kunnen zijn (W Shakespeare)
* Alles is onzin, tenzij eenmaal alles wat adem heeft de Heer zal loven (G de Ru)
* Het leven heeft geen zin maar het ontvangt een zin (O Noordmans)
.

Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >