Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 21-05-2017 jaargang 13 nr 20 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de ambtsdagers en de collecte op Hemelvaartsdag.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 21 mei10.00 uurvoorgangerds. L. Kraan uit Apeldoorn
organistHenk Mulder
koffieschenkersDik & Gerda van den Beld
de bloemen gaan naarbr. Boks van de Lierderstraat
Donderdag 25 mei09.30 uurvoorgangerdienst in de hervormde kerk in Beekbergen, Hemelvaartsdag
organistniet van toepassing
Zondag 28 mei10.00 uurvoorgangerdhr. G. Timmer uit Heerde
organistWillem Kroon
koffieschenkersEllen & Jacques Brink

Jarig

Morgen, maandag 22 mei, is zr. van ’t Landt van de Koningspage jarig. We willen u als gemeente hiermee van harte feliciteren, en wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Nieuwe ambtsdragers

Op 1e Pinksterdag 04 juni zullen we een aantal gemeenteleden in het ambt bevestigen. Het zijn in alfabetische volgorde:

Als ouderling:

  • - Jan Jansen, Hulleweg 19

Als diaken:

  • - Anja van den Bree, Dorpstraat 52c
  • - Zwanette Roukema, Veldbrugweg 33
  • - Hennita van der Zee, L.R. Beijnenlaan 17

Aftredend zijn::

  • - Jacques Brink, Dorpstraat 193
  • - Rina Hoiting, Dorpstraat 114

Diaken Ans Fillekes zal een jaar als diaken doorgaan om daarmee de nieuwe diakenen te ondersteunen.

Verder zijn ook de voorzitster Wilma Kooistra en de scriba Henny Griesdoorn aftredend, maar zij gaan nog enige tijd door, totdat de nieuwe personen voor hun functies duidelijk zijn.

Als gemeente mogen we dankbaar zijn, dat deze gemeenteleden hun ambt op zich nemen. Want heel veel - zeker kleinere - gemeenten dragen de last mee, dat om uiteenlopende redenen steeds minder gemeenteleden bereid zijn om het ambt op zich te nemen. Het noodzaakt gemeenten - en ook wij zullen daaraan niet ontkomen - om creatief naar andere vormen van leiding geven aan een gemeente te zoeken.

Uitgangscollecte op Hemelvaartsdag

Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis De Herberg, in stand gehouden door het Citypastoraat.

Een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. In De Herberg krijgen zij bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard steun. Geen overbodige luxe in deze harde tijd. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijk plaatselijk werk.

De diakenen.

De Kerknieuws 10 jaar geleden

Via het lied van de maand leren we een onbekend lied uit het liedboek aan. Inmiddels hebben we dit gebruik 10 jaar. Het begon van oorsprong met het aanleren van liederen uit de evangelische liedbundel, waarmee we 10 jaar geleden begonnen. Toen had het lied nog een andere plek in de liturgie:

Op de eerste zondag van de maand: na het votum en groet zingen we het lied één keer voor, en daarna samen met de gemeente. We staan dan op het podium. Na het dankgebed zingen we het lied opnieuw, dan blijven we op onze plek zitten. Daarna volgt de collecte. Overige zondagen van de maand: het lied wordt NIET voorafgezongen, WEL zingt de gemeente het lied vòòr de collecte, zoals hierboven beschreven. De maanden juli en augustus vallen i.v.m. de vakantie uit.

(Kerknieuws van 20-05-2007)

God prins Philip

Het stemt de dorpsoudste van Younanen treurig: de wetenschap, dat de messias nooit komen zal. Een harde klap voor de bewoners van Tanna, een eilandje, dat onderdeel van Vanuatu, de kleine eilandenstaat in de Stille Oceaan, is.

Voor zijn borst houdt hij een foto van de verlosser, de Britse prins Philip. Volgens de eilandbewoners is hij de blanke zoon van een berggod, die volgens de overlevering de zeeën bevoer om een rijke en machtige vrouw te trouwen.

Op het 1e gezicht lijkt de aanbidding voor Philip wat vreemd, maar antropologen hebben een verklaring voor het rotsvaste geloof van de eilandbewoners. Zij kennen Philip van foto’s, toen Vanuatu nog een Brits-Franse kolonie was. En hij stond op die foto’s natuurlijk naast de rijkste en machtigste vrouw, die de eilandbewoners zich voorstellen konden: koningin Elizabeth.

Ze bidden dagelijks voor de prins. Het geloof in Philip werd in 1974 nog eens aangezwengeld, toen Philip tijdens een bezoek aan de eilandengroep de Britse koningin vergezelde. Op een van de foto’s houdt Philip een knots vast, die hij van de dorpelingen gekregen heeft.

Een journalist van Reuters heeft aan de dorpelingen van Younanen het slechte nieuws van zijn aanstaande pensionering verteld. Het dorpje staat op geen enkele kaart. Vanaf de hoofdstad van Tanna, dat zo’n 1.500 inwoners telt, is het 3 uur over onverharde wegen rijden.

Dat de 95-jarige Philip met zijn steeds zwakkere gezondheid zijn aanbidders ooit nog opzoeken komt, lijkt met die wetenschap uitgesloten.

Nos.nl, 06-05-2017.

Vanuit de gemeente

Het was een hele schrik, toen br. Boks van de Lierderstraat tijdens de kerkdienst van 07 mei niet goed werd, en de kerk uit naar de kerkenraadskamer gedragen moest worden. Daar was het personeel van de ziekenwagen snel aanwezig, die hem verder naar het ziekenhuis brachten. Daar bleek uiteindelijk, dat een longontsteking een tekort aan zuurstof veroorzaakt had. Gelukkig kon hij de dag erop naar huis terugkeren. De aanvankelijke medische ingreep, die voor afgelopen dinsdag 16 mei gepland stond, kon dan ook gewoon doorgaan, waarna hij zelfs later die dag weer naar huis kon. We zijn met hem en zijn vrouw dankbaar, dat alles zo goed gekomen is. Bij deze meteen ook een compliment voor ons als gemeente, omdat alle aanwezigen rustig bleven, en degenen, die hulp verlenen konden, dit ook op passende wijze gedaan hebben!

Afgelopen maandag 15 mei overleed op de leeftijd van 59 jaar br. Jaap van den Berg. Door zijn lichamelijke beperkingen heeft hij geen eenvoudig leven gehad. Zijn ouders hebben hem heel lang verzorgd, maar toen na het overlijden van zijn vader enkele jaren later zijn moeder dat niet meer opbrengen kon, is hij naar Groot Schuijlenburg in Apeldoorn gegaan. Afgelopen vrijdagmiddag was daar de afscheidsdienst, en is hij aansluitend in Hoenderloo begraven. We willen zijn moeder in Empe Gods steun en kracht bij dit verlies van haar zoon toewensen.

Kerkdienst

Komende donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Dit jaar is de kerkdienst in de hervormde kerk in Beekbergen. In deze kerkdienst lezen we naast het Hemelvaartsevangelie Hand. 1:1-11 ook Openb. 2:8-11, en gaan daarmee dieper op de betekenis van dit christelijk feest in. Het is de enige kerkdienst elk jaar, die om 09.30 uur aanvangt.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >