Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 28-05-2017 jaargang 13 nr 21 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over het Samen eten en collectebestemmingen.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 28 mei10.00 uurvoorgangerdhr. G. Timmer uit Heerde
organistWillem Kroon
koffieschenkersEllen & Jacques Brink
de bloemen gaan naarzr. Griesdoorn van de Lage bergweg
Zondag 04 juni10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, Pinksteren, ambtsdragersbevestiging
organistHennita van der Zee
koffieschenkerswijk 02

Jarig

Morgen, maandag 29 mei, is zr. van den Berg in Empe jarig. Een verjaardag zonder vreugde, nu 2 weken geleden uw zoon Jaap overleden is. Toch willen we als gemeente u een verjaardagsgroet meegeven, en wensen u Gods troost en kracht toe om alles in deze sombere tijd een plek te geven.

Samen eten

In een advertentie van een restaurant zag ik staan: Samen eten en drinken = samen genieten. Het eten in het Trefpunt komende dinsdag 30 mei a.s. is een smakelijke verrassing. We drinken een goed glas Apeldoorns water. Samen genieten lukt altijd bij ons. De prijs ? Daarvoor behoeft u het niet te laten. U kunt zich op de lijst achterin de kerk opgeven. Tot ziens op 30 mei.

De commissie Samen eten.

Ons Kerkblad

Binnenkort verschijnt weer Ons Kerkblad. Kopij hiervoor kan t/m komende vrijdag 02 juni nog bij John Hertgers ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ) ingeleverd worden.

Nieuwe ambtsdragers

Volgende week 04 juni, 1e Pinksterdag, zullen we een aantal gemeenteleden in het ambt bevestigen. Het zijn in alfabetische volgorde:

Als ouderling:

  • - Jan Jansen, Hulleweg 19

Als diaken:

  • - Anja van den Bree, Dorpstraat 52c
  • - Zwanette Roukema, Veldbrugweg 33
  • - Hennita van der Zee, L.R. Beijnenlaan 17

Aftredend zijn::

  • - Jacques Brink, Dorpstraat 193
  • - Rina Hoiting, Dorpstraat 114

Diaken Ans Fillekes zal een jaar als diaken doorgaan om daarmee de nieuwe diakenen te ondersteunen. Over de voorzitter Wilma Kooistra en de scriba Henny Griesdoorn meer in deze dienst.

Als gemeente mogen we dankbaar zijn, dat deze gemeenteleden hun ambt op zich nemen. Want heel veel - zeker kleinere - gemeenten dragen de last mee, dat om uiteenlopende redenen steeds minder gemeenteleden bereid zijn om het ambt op zich te nemen. Het noodzaakt gemeenten - en ook wij zullen daaraan niet ontkomen - om creatief naar andere vormen van leiding geven aan een gemeente te zoeken.

De 1e collecte van volgende week

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen maar 2x per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter van de bijbel en van theologie beperkte kennis. Via Teyocoyani, partner van KerkinActie, krijgen zij op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw trainingen. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden, en zijn ze voor hun taken beter toegerust. Bovendien ervaren ze, dat ze in hun werk niet alleen staan. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden, hoe ze voor elkaar en voor anderen in hun omgeving iets betekenen kunnen. De gemeenten veranderen en groeien door deze aanpak zichtbaar. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6,- per persoon.

De collecte van vandaag is voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van KerkinActie wereldwijd bestemd. Van harte aanbevolen!

De collecte op 2e Pinkserdag

In 1991 is door het Christelijk Jeugdwerk Zuid aan de heer Dirk Pot gevraagd om naar kindertehuizen in Warschau in Polen een hulptransport weg te brengen. Dit zou een eenmalige actie zijn. Dhr. Dirk Pot was al vanaf de jaren ‘80 met hulptransporten naar Polen bezig. Meestal 1x, soms 2x per jaar.

Met dit transport naar Polen zijn toen ook vrijwilligers van het C.J.Z. meegegaan om te zien, hoe het daar was. Na dit transport heeft de groep hulpverleners besloten om met dit werk door te gaan, en heeft zich de naam Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa gegeven.

Vanaf 12-11-2001 is de werkgroep een stichting. De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn kan, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • a) het inzamelen van goederen en geld in Nederland
  • b) het jaarlijks uitvoeren van hulptransporten naar Oost-Europa

U kent het werk van de WHOE waarschijnlijk van de kofferbakverkoop langs het kanaal in de zomermaanden. Door de verhuur van staplaatsen kan de stichting een deel van de transporten financieren. Helpt u door uw bijdrage mee om alle ingezamelde goederen op de juiste plek te krijgen?

De diakenen.

Jongerenreisacties: proeven maar!

De zon begint inmiddels lekker te schijnen, dus we voelen, dat de zomer in aantocht is! Dat betekent, dat onze reis naar Oekraïne ook steeds dichterbij komt. Op 15 juli vertrekken we, en vanaf 17 juli staan we temidden van het Romakamp ons een slag in de rondte te werken. Met het grootste plezier! We hebben ontzettend veel zin erin.

Om onze spaarpot voor de laatste keer te spekken, zodat we alle projecten aangrijpen kunnen, organiseren we voor de zomer nog 3 acties! Allereerst organiseren we op donderdag 15 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur een wijn- en bierproeverij in het Hoogepad. Geeft u zich allen hiervoor op (voor 10 juni)! Ten tweede gaan we op zaterdag 17 juni, van 11.30 uur tot 13.30 uur, bij de Schuur in Lieren, Molenvaart 5 pannenkoeken bakken. Van harte welkom! Tot slot verzorgen we een week voor vertrek, op zondag 09 juli, in aansluiting op de kerkdienst in de kerk in Beekbergen, waarin we uitgezwaaid worden, een high tea voor u allemaal, als dank voor alle steun, die we van u ontvangen hebben. We willen na ruim 1½ jaar met deze high tea u iets teruggeven, waarin u onvermoeibaar aan onze acties meegedaan hebt, voor ons gebeden hebt, interesse getoond heeft, met ons meegewerkt heeft, ons financieel ondersteund heeft, en met ons meegeleefd heeft. We nodigen u hiervoor heel hartelijk uit, en ontvangen u graag! Bij mooi weer hopen we dit in de tuin van de pastorie in Beekbergen plaatsvinden te laten. Dit is uitdrukkelijk een gift van onszelf als deelnemers en leiding aan u allen, we vragen hiervoor dan ook geen bijdrage.

De flyers voor de proeverij en pannenkoeken vindt u wekelijks op de beamer. U ontvangt hen in de kerk, en ze staan op de website jeugdpknbeekbergen.nl. Graag tot dan!

Vanuit de gemeente

Afgelopen woensdag 24 mei is br. Voogt van de Arnhemseweg in het Zonnehuis opgenomen, omdat verzorging voor zijn vrouw thuis te zwaar werd. Hoewel br. Voogt al enkele dagdelen naar het Zonnehuis ging, is deze stap voorgoed een grote voor zijn vrouw. We wensen haar sterkte met dit verdriet in haar leven toe.

Onze scriba Henny voelde zich al een aantal weken niet in orde. Vorige week onderging ze een onderzoek, en de schrik was groot, dat ze meteen naar de oncoloog doorverwezen werd. Afgelopen vrijdag 26 mei heeft ze een scan gehad, en de komende week volgen nadere gesprekken, welke behandeling voor haar mogelijk is. Een grote slag voor haar, haar man en kinderen. Bovenal is er nu ook de spanning van wat alles brengen gaat. We willen Henny in deze moeilijke en onzekere tijd Gods kracht en steun toebidden.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >