Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 04-06-2017 jaargang 13 nr 22 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over diverse collectebestemming en de ambtsdragerswisselingen.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 04 juni10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, Pinksteren, ambtsdragersbevestiging
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 02
de bloemen gaan naarbr. Willemsen van het Vogelplantsoen
Zondag 11 juni10.00 uurvoorgangerds. L.A. Rouendal uit Barneveld
organistHenk Mulder
koffieschenkersFemmy Hoets & Jan Jansen

Jarig

Vandaag, zondag 04 juni, is br. Wikkerink van de Lierderstraat jarig, en komende donderdag 08 juni is zr. van Gelder van de Ds. van Krevelenweg jarig. We willen als gemeente u beiden van harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Nieuwe ambtsdragers

Volgende week 04 juni, 1e Pinksterdag, zullen we een aantal gemeenteleden in het ambt bevestigen. Het zijn in alfabetische volgorde:

Als ouderling:

  • - Jan Jansen, Hulleweg 19

Als diaken:

  • - Anja van den Bree, Dorpstraat 52c
  • - Zwanette Roukema, Veldbrugweg 33
  • - Hennita van der Zee, L.R. Beijnenlaan 17

Als scriba:

  • - Martien Hertgers, Wilmalaan 3

Aftredend zijn::

  • - Jacques Brink, Dorpstraat 193
  • - Rina Hoiting, Dorpstraat 114

Diaken Ans Fillekes zal een jaar als diaken doorgaan om daarmee de nieuwe diakenen te ondersteunen. De voorzitter Wilma van Beek gaat nog enige tijd door, totdat de nieuwe voorzitter er is. Oorspronkelijk zou ook de scriba Henny Griesdoorn nog enige tijd doorgaan, tot de nieuwe scriba er is, maar door haar ziekte is dit niet mogelijk. Deze verdrietige zaak heeft ons allen aangegrepen, maar als klein lichtpuntje daarin mogen we constateren, dat Martien Hertgers van de Wilmalaan zich extra gestimuleerd voelde om deze taak van haar over te nemen, waarvoor we als gemeente hem heel dankbaar zijn.

De 1e collecte van vandaag

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen maar 2x per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter van de bijbel en van theologie beperkte kennis. Via Teyocoyani, partner van KerkinActie, krijgen zij op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw trainingen. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden, en zijn ze voor hun taken beter toegerust. Bovendien ervaren ze, dat ze in hun werk niet alleen staan. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden, hoe ze voor elkaar en voor anderen in hun omgeving iets betekenen kunnen. De gemeenten veranderen en groeien door deze aanpak zichtbaar. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6,- per persoon.

De collecte van vandaag is voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van KerkinActie wereldwijd bestemd. Van harte aanbevolen!

De diakenen.

De collecte op 2e Pinkserdag in Beekbergen

In 1991 is door het Christelijk Jeugdwerk Zuid aan de heer Dirk Pot gevraagd om naar kindertehuizen in Warschau in Polen een hulptransport weg te brengen. Dit zou een eenmalige actie zijn. Dhr. Dirk Pot was al vanaf de jaren ‘80 met hulptransporten naar Polen bezig. Meestal 1x, soms 2x per jaar.

Met dit transport naar Polen zijn toen ook vrijwilligers van het C.J.Z. meegegaan om te zien, hoe het daar was. Na dit transport heeft de groep hulpverleners besloten om met dit werk door te gaan, en heeft zich de naam Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa gegeven.

Vanaf 12-11-2001 is de werkgroep een stichting. De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn kan, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • - a) het inzamelen van goederen en geld in Nederland
  • - b) het jaarlijks uitvoeren van hulptransporten naar Oost-Europa

U kent het werk van de WHOE waarschijnlijk van de kofferbakverkoop langs het kanaal in de zomermaanden. Door de verhuur van staplaatsen kan de stichting een deel van de transporten financieren. Helpt u door uw bijdrage mee om alle ingezamelde goederen op de juiste plek te krijgen?

De diakenen.

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergadert komende woensdagavond 07 juni a.s. om 19.30 uur in de kerkenraadskamer.

Jongerenreisacties: proeven maar!

De zon begint inmiddels lekker te schijnen, dus we voelen, dat de zomer in aantocht is! Dat betekent, dat onze reis naar Oekraïne ook steeds dichterbij komt. Op 15 juli vertrekken we, en vanaf 17 juli staan we temidden van het Romakamp ons een slag in de rondte te werken. Met het grootste plezier! We hebben ontzettend veel zin erin.

Om onze spaarpot voor de laatste keer te spekken, zodat we alle projecten aangrijpen kunnen, organiseren we voor de zomer nog 3 acties! Allereerst organiseren we op donderdag 15 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur een wijn- en bierproeverij in het Hoogepad. Geeft u zich allen hiervoor op (voor 10 juni)! Ten tweede gaan we op zaterdag 17 juni, van 11.30 uur tot 13.30 uur, bij de Schuur in Lieren, Molenvaart 5 pannenkoeken bakken. Van harte welkom! Tot slot verzorgen we een week voor vertrek, op zondag 09 juli, in aansluiting op de kerkdienst in de kerk in Beekbergen, waarin we uitgezwaaid worden, een high tea voor u allemaal, als dank voor alle steun, die we van u ontvangen hebben. We willen na ruim 1½ jaar met deze high tea u iets teruggeven, waarin u onvermoeibaar aan onze acties meegedaan hebt, voor ons gebeden hebt, interesse getoond heeft, met ons meegewerkt heeft, ons financieel ondersteund heeft, en met ons meegeleefd heeft. We nodigen u hiervoor heel hartelijk uit, en ontvangen u graag! Bij mooi weer hopen we dit in de tuin van de pastorie in Beekbergen plaatsvinden te laten. Dit is uitdrukkelijk een gift van onszelf als deelnemers en leiding aan u allen, we vragen hiervoor dan ook geen bijdrage.

De flyers voor de proeverij en pannenkoeken vindt u wekelijks op de beamer. U ontvangt hen in de kerk, en ze staan op de website jeugdpknbeekbergen.nl. Graag tot dan!

De 1e collecte van volgende week

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien in krottenwijken op. Hun dagelijks leven wordt door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast getekend. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen, en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden, of lopen het gevaar om in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van KerkinActie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan 200 kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant meedoen. Jongeren, die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen, als ze ook op school lessen volgen, en als ze laten zien, dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om in de maatschappij staande te blijven. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen.

De collecteopbrengst is voor Stichting Straatkinderen Medellín en andere werelddiaconale projecten van KerkinActie bestemd. Van harte aanbevolen!

Vanuit de gemeente

Recent heeft br. Willemsen van het Vogelplantsoen een medische behandeling aan zijn pols ondergaan. Deze is goed geslaagd. Sterkte met de tijdelijke beperking, en we hopen met u mee, dat u uw arm spoedig weer gewoon gebruiken kunt.

Vandaag nemen we qua ambt o.a. van Henny Griesdoorn van de Lage bergweg afscheid. Vorige week schreef ik reeds over de nare zaken, die zich de afgelopen weken openbaarden. Komende dinsdag 06 juni krijgt ze als inleiding op verdere zwaardere behandelingen een relatief kleine medische ingreep, en kan de dag erna weer naar huis. Al met al is het voor haar en haar gezin een onzekere en moeilijke tijd. We wensen haar Gods onmisbare steun en kracht toe met alles, wat ze komende tijd ondergaan zal.

Kerkdienst

Het is het feest van Pinksteren, en dus lezen we uiteraard het Pinksterevangelie uit Hand. 2:1-13. We zullen ook een aantal gemeenteleden uit ons midden naar voren roepen, waar zij het ambt op zich nemen zullen. We staan nader erbij stil, hoe het Pinkstergebeuren ook in het ambt een stimulerende rol hebben kan. We hopen op een gezegende dienst met elkaar.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >