Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 11-06-2017 jaargang 13 nr 23 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over een tuinendag en de collectebestemmingen.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 11 juni10.00 uurvoorgangerds. L.A. Rouendal uit Barneveld
organistHenk Mulder
koffieschenkersTilly Hertog & Jan Jansen
de bloemen gaan naarzr. Hoets van het Kanaal zuid
Zondag 18 juni10.00 uurvoorgangerds. T. Volgenant uit Ugchelen
organistWillem Kroon
koffieschenkersHannie van de Beek & Tineke van der Schoor
de bloemen gaan naarfam. van Gelder van de Ds. van Krevelenweg
Zondag 25 juni10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer
organistHenk Mulder
koffieschenkersAnne & Corry Schiebaan

Jarig

Komende vrijdag 15 juni is br. Kooij van het Notaris Feithpad jarig, en de dag erop, zaterdag 16 juni, is br. Fillekes van de Vlinderstraat jarig. We wensen als gemeente u samen met allen, die u dierbaar zijn, een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

De 1e collecte van vandaag

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen maar 2x per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter van de bijbel en van theologie beperkte kennis. Via Teyocoyani, partner van KerkinActie, krijgen zij op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw trainingen. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden, en zijn ze voor hun taken beter toegerust. Bovendien ervaren ze, dat ze in hun werk niet alleen staan. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden, hoe ze voor elkaar en voor anderen in hun omgeving iets betekenen kunnen. De gemeenten veranderen en groeien door deze aanpak zichtbaar. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6,- per persoon.

De collecte van vandaag is voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van KerkinActie wereldwijd bestemd. Van harte aanbevolen!

De diakenen.

Weekend Open tuindagen Groei en Bloei

Deze zondagmiddag 11 juni kunt u nog gezellig even een tuin bezichtigen. Op Dorpstraat 114 & Vlinderstraat 67. Bij Rina is er een speurtocht in de tuin uitgezet, en bij Ans kunt je rustig in de tuin zitten, en naar live pianomuziek luisteren. Er staat koffie en thee klaar. Wees welkom! Kijk op de website van Groei en Bloei Apeldoorn voor nog meer tuinbezichtigingen.

Vriendelijke groet, Rina & Ans.

De 1e collecte van volgende week

Asielzoekers, die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht op voorzieningen in Nederland meer, maar zien in hun land van herkomst vaak ook geen toekomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van KerkinActie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich op terugkeer voor te bereiden. Ze krijgen hulp om alvast in hun land van herkomst een sociaal netwerk op te bouwen. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in, dat ze toch in Nederland blijven kunnen. INLIA biedt - waar nodig - praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken, hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste helpen kunnen. De collecteopbrengst is voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van KerkinActie bestemd.

Koffiedrinken na de kerkdienst

Deze morgen is er, behalve de gelegenheid om na de kerkdienst achterin in de kerk een kopje koffie of thee te drinken, ook de mogelijkheid om dat bij Jaap & Corry Hertgers aan de Dorpstraat te doen. Er is dan volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en nog wat over de kerkdienst of andere zaken na te praten. Een ieder is van harte welkom.

De Kerknieuws 10 jaar geleden

Waar sinds de startzondag het wekelijks koffiedrinken na de kerkdienst achterin de kerk een groot succes is, daar lukte 10 jaar geleden het koffiedrinken voor de kerkdienst uit in het Trefpunt niet:

Volgende week zondag is het weer koffie drinken voor de dienst uit. Voor de laatste keer overigens, want na een jaar blijkt de belangstelling hiervoor minder dan gehoopt. Deze keer nog is een ieder van harte uitgenodigd om voorafgaande aan de morgendienst in het Trefpunt samen een kopje koffie of iets anders te drinken, en elkaar op deze wijze nader te ontmoeten en te spreken.

(Kerknieuws van 10-06-2007)

Illegaal pamflet WOII opgedoken

In Zeist heeft een vrouw bij de verbouwing van haar huis een pamflet uit de 2e wereldoorlog gevonden. Het lijkt een afschrift van het protest van de kerken in 1943 tegen gedwongen sterilisatie van joden, die rijkscommissaris Seyss-Inquart afkondigde. Gemengd gehuwde joden, die al in kamp Westerbork zaten, konden door deze ingreep aan verdere deportatie ontkomen.

Een passage (inclusief tikfouten) uit de brief ‘aan den Rijkscommissaris’: “Thans heeft men in de laatste weken een beging gemaakt met de sterilisatie van Joden uit de gemende huwelijken. God echter, Die hemel en aarde geschapen heeft, en Wiens gebod voor allen mensen geldt, en aan Wien ook U eenmaal rekenschap afleggen moet, heeft tot de mensen gezegd: ‘Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt U’.”

Volgens het onderzoeksinstituut NIOD is de vondst bijzonder. Onderzoeker Kees Ribbens vermoedt, dat de brief verspreid is, zoals dat tijdens de bezetting ook vaak met illegale krantjes gebeurde. ‘De Duitse bezettingsautoriteiten stelden publiciteit niet op prijs. Wellicht dat het stuk daarom destijds goed verborgen is.’

Zeisterse Jill van der Ree heeft bij de verbouwing ook een agenda gevonden; die geeft ze aan de familie van de schrijver terug, meldt RTU.

Nos.nl, 09-06-2017.

Vanuit de gemeente

Afgelopen dinsdag 06 juni heeft zr. Henny Griesdoorn van de Lage bergweg in het Gelre ziekenhuis een kleine medische ingreep ondergaan. We hopen met haar en haar gezin mee, dat het uiteindelijk het beoogde resultaat opleveren zal, zodat de chemokuren spoedig beginnen kunnen. We wensen haar Gods zegen en kracht in deze onzekere tijd toe.

Recent kwam zr. Femmy Hoets van het Kanaal zuid een vreemd ogende plek op haar been tegen. Het bleek niet goed te zijn. Om die reden moest zij afgelopen donderdag 08 juni in het Gelre ziekenhuis aan een serie chemokuren beginnen. Een hele slag voor haar en haar man. Het afgelopen jaar is al zo moeilijk voor hen geweest, en nu komt dit er bovenop. We hopen en bidden met hen mee, dat de behandeling het gehoopte resultaat verkrijgen mag.

Kerknieuws als dubbelnummer

De Kerknieuws van deze zondag is voor de periode van 2 weken. Volgende week verschijnt er dus geen Kerknieuws.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >