Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 25-06-2017 jaargang 13 nr 24 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de collectebestemmingen en het Samen eten.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 25 juni10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer
organistHenk Mulder
koffieschenkersAnne & Corry Schiebaan
de bloemen gaan naarbr. Westerik van de Veldbrugweg
Zondag 02 juli10.00 uurvoorgangerds. A. Theunisse uit Beekbergen, ruildienst
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 03

Jarig

Vandaag, zondag 25 juni, is br. Schraa van de Heimeriete jarig, komende dinsdag 27 juni is br. Willemsen van het Vogelplantsoen jarig, en komende vrijdag 30 juni is zr. Hertgers van de Dorpstraat 136 jarig. We willen u allen hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een gezegend nieuw levensjaar toe.

De 1e collecte van vandaag

Vandaag willen we met de opbrengst van de collecte ons adoptiekind ondersteunen. Hij is inmiddels 10 jaar, en ook hij heeft dromen en plannen. Jaarlijks steunen we via de stichting Woord en Daad hem en zijn familie. Misschien heeft u het collectebusje bij het koffiedrinken wel eens zien staan, of één van de brieven gelezen, die aan het prikbord hangen. Helpt u mee om hem een mooie toekomst te geven?

De diakenen.

Samen eten komende dinsdag 27 juni

Aanstaande dinsdag 27 juni staat bij Samen eten weer de jaarlijkse barbecue op het programma. Komt u ook genieten van het zomerse weer en elkaars gezelschap rondom de barbecue? U kunt zich vandaag nog op de lijst achterin de kerk opgeven. Tot dinsdag!

De 1e collecte van volgende week

Volgende week is de collecte voor JOP, jeugdorganisatie van de protestantse kerk. Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare school gaan. Dat ze … afscheid nemen.

Voor je het weet, markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn, als we je nog eens in de kerk zien’. In veel kerken komen kinderen in de basisschoolleeftijd nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder.

JOP, jeugdorganisatie van de protestantse kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! Ook tieners en jongeren. Want elk kind en elke jongere mag zich door God geliefd weten. Ook in deze kerk hebben wij dat verlangen. JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes, die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk te maken door aan de collecte te geven.

Uitzwaaidienst & high tea

Op zondag 09 juli zal er tijdens de dienst in de hervormde kerk te Beekbergen aan de jongerenreis aandacht besteed worden. We willen graag met Gods zegen op pad gaan, als we 15 juli naar Oekraïne vertrekken zullen. Als dank aan alle gemeenteleden, voor alle steun en sponsoring tijdens alle acties in voorbereiding op de jongerenreis, wordt er aansluitend in de tuin van de pastorie in Beekbergen een high tea voor u allen verzorgd. U bent allen van harte welkom! Bij slecht weer wijken we naar het HoogePad uit.

Volg ons tijdens onze reis op https://jongerenreis.jimdo.com/.

High tea 09 juli, jongerenreis 2017

Het duurt niet lang meer, of we stappen de bus in! We leggen aan alle voorbereidingen voor onze reis de laatste hand, en we kijken vooral héél erg ernaar uit. Op vrijdag 14 juli halen we de busjes, en pakken we hen al helemaal in met alles, wat we voor de mensen en het werk daar meenemen, en met onze eigen tassen, en dan gaan we snel naar bed, want op zaterdag 15 juli verzamelen we om 04.45 uur, en vertrekken we om 05.30 uur! Voor onze echte fans: u bent van harte welkom om ons uit te zwaaien, maar we begrijpen het heel goed, als u nog lekker in bed blijft liggen. We zullen sterke koffie zetten!

We willen bij deze ook voor a.s. zondag 09 juli uw aandacht vragen. We zullen dan in de kerkdienst in de hervormde kerk in Beekbergen uitgezwaaid worden, en - het allerbelangrijkste - Gods zegen meekrijgen. We maken deze reis gelukkig niet alleen, onze Heer gaat met ons mee! Na afloop van deze dienst staat er, zoals u van ons gewend bent, in de tuin van de pastorie in Beekbergen een overheerlijke high tea voor u klaar. Deze keer is het echter niet om geld in te zamelen, maar om u voor alle steun, die we de afgelopen jaren van u hebben mogen ontvangen, op welke manier dan ook, van harte te bedanken. We willen u dus ook voor dit samenzijn van harte uitnodigen! We ontmoeten u graag. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat we in Oekraïne doen? Houd onze website jongerenreis.-jimdo.com gedurende 15 juli t/m 29 juli in de gaten, want we laten u regelmatig weten, hoe het met ons gaat! Wilt u zaterdag 29 juli (einde van de middag) ons weer verwelkomen? Laat dit dan aan Anja Welner (055-5419789) weten, dan laat zij u op tijd weten, hoe laat we verwachten om er te zijn. Wij hebben zin erin, en gaan ons allerbeste beentje voorzetten. Wilt u voor 2 mooie, onvergetelijke en vruchtbare weken, voor de Roma, maar ook voor onze groep, met ons meebidden? Hartelijk dank, en tot 09 juli!

‘Vrijgemaakte’ vrouw kan nu dominee worden

Ze zijn overstag, na 12 jaar van discussie, getob en bijbelstudie. De gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV) gaan vrouwen toestaan om predikant te worden, zo heeft hun landelijke vergadering vrijdag in Elspeet besloten. Vrouwen mogen nu ook ouderling en diaken worden.

Daarmee worden de ‘vrijgemaakten’ een van de weinige orthodoxe kerken, waarin vrouwen de ambten bekleden kunnen. De kerken, die in ‘s lands grootste kerkverband, de PKN, opgegaan zijn, stelden het ambt in de jaren ‘60 al open. Vrijgemaakten bleven lange tijd huiverig. Paulus laat in het Nieuwe Testament voor twijfel weinig ruimte, vonden ze. Hij noemde het ‘een schande voor een vrouw, als ze tijdens een samenkomst spreekt’. Ze zouden niet voor geloofsverkondiging en leiderschap toegerust zijn.

Een meerderheid van de synode vindt die teksten dus niet langer overtuigend; 21 deelnemers stemden vóór vrouwelijke predikanten, 10 waren tegen, 1 deelnemer onthield zich van stemming. ‘Een historisch besluit’, oordeelde preses (synodevoorzitter) Melle Oosterhuis vrijdagavond, direct na de stemming. ‘De één is er blij mee, de ander is heel bezorgd, en vindt, dat we het gezag van Gods woord losgelaten hebben.’

De afgelopen decennia verloren de vrijgemaakten (118.000 leden) al hun scherpe randjes. Zo noemt de GKV zich niet langer de enige ware kerk, en sturen meer leden hun kinderen naar niet-vrijgemaakte scholen. Vrouwen gingen vaker buiten de deur werken, of ze werden in kerkelijke clubs actief.

Het vraagstuk van de vrouwelijke predikant bleef echter zo taai, dat een speciale commissie ingesteld werd om voors en tegens in kaart te brengen. Theologisch is er weinig reden om vrouwen van de kansel te blijven weren, constateerde die in 2013. Het was ‘geen leergeschil’, en ‘evenmin is het gezag van Gods woord in het geding’. Duidelijke taal, maar een jaar later stemde een meerderheid van de synode toch tegen. ‘Exegetisch is het niet overtuigend aangetoond, dat de woorden van de apostel Paulus voor de kerk van vandaag niet meer gelden zouden’, vatte een neen-stemmer het toen samen.

‘Sindsdien zijn we vanuit een andere invalshoek gaan kijken’, zegt preses Oosterhuis. ‘Sommigen zeiden: Paulus had het over de rol van vrouwen in samenkomsten. Anderen meenden, dat Paulus vooral wilde, dat vrouwen aan hun man toestemming vroegen, voordat ze in de samenkomst het woord namen.’ Uiteindelijk concludeerde de synode, dat Paulus’ woorden voor zoveel verschillende interpretaties vatbaar waren, dat je met goed fatsoen niet één gebod eruit destilleren kon. Oosterhuis: ‘Op basis van zo’n tekst kun je elkaar geen dingen voorschrijven.’

De kwestie is een van de grootste twistappels sinds 1944, toen de ‘vrijgemaakten’ van de gereformeerde kerken zich afscheidden. Maar knallende ruzie of een kerkscheuring - zo ver zal het niet komen, zegt Oosterhuis. ‘We beseffen, dat dit tot verdeeldheid leidt, en daarom houden we elkaar stevig vast. We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.’

Trouw.nl, 16-06-2017.

Vanuit de gemeente

Helaas zijn er steeds hernieuwde teleurstellingen voor zr. Henny Griesdoorn van de Lage bergweg. Nog steeds kunnen de behandelingen niet aanvangen. Inmiddels is ook het AMC in Amsterdam erbij betrokken. We wensen haar het beste toe, en bidden haar en haar gezin Gods steun en kracht toe.

Vorige week heeft br. Westerik van de Veldbrugweg vanwege benauwdheid in het Gelre ziekenhuis gelegen. Toen alles weer beter ging, mocht hij weer naar huis terugkeren. We hopen met hem en zijn vrouw mee, dat het nu weer beter gaat.

Kerkdienst

Vandaag vieren we de maaltijd van de Heer. Als bijbelgedeelte lezen we 1 Joh. 2:7-11, waarin we lezen over het beeld van het licht en de duisternis. Dat beeld wordt op het christelijk geloof betrokken, en daarbij staan we nader stil.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >