Logo PKN

Menu

De Heilige Geest PDF   E-mail
Wij bidden U, o Heilige Geest,


om een recht geloof het allermeest:
dat het ons geleide en ons bevrijde
aan het eind uit alle aardse lijden
Kyrieleis.


Geef, kostbaar licht, ons helderheid
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons bouwen op dien Getrouwe,
die ons ’t vaderland zal doen aanschouwen
Kyrieleis
.

Geef, heilige liefde, ons uw gloed
doe ons hart ontvlammen, geest en bloed
dat wij een van zinnen elkaar beminnen
alle haat en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis
.

Geef, hoogste troost in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatste dage,
als de vijand zelf ons komt belagen
Kyrieleis                (Maarten Luther)

.

 - Christus de vervulling ? We kunnen beter zeggen : Hij is de ten top gevoerde belofte. (Okke Jager)
- Wat de mens van God vervreemdt, dat vervreemdt ook de ene mens van de andere (E Burke)
- Het valt ons moeilijker vergiffenis te vragen dan te schenken (C Wijnants Franken)
- Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen (F Nietzsche)
- We zijn meer verloren dan we beseffen en dieper verlost dan we durven hopen (S Kierkengaard)
- Wie met modder gooit raakt grond kwijt (Okke Jager)
- Vader, vergeef het hun toch maar, al weten zij maar al te goed wat zij doen (J Valkcenaere)
- God behoudt Zijn recht en waarheid, maar Hij geeft zijn Zoon (O Noordmans)
.

Een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W

 
< Vorige   Volgende >