Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 30-07-2017 jaargang 14 nr 29 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. een dankwoord en informatie over de Kerknieuwsen van de komende tijd.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 30 juli10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf
organistHennita van der Zee
koffieschenkersArno Diks & Loes van Egmond
de bloemen gaan naarzr. Hoets van het Kanaal zuid
Zondag 06 augustus10.00 uurvoorgangerdhr. K. Droger uit Apeldoorn
pianistBob Fillekes
koffieschenkerswijk 04

Jarig

Komende donderdag 03 augustus is br. Wilbrink van de Dorpstraat jarig. We willen u als gemeente hiermee van harte feliciteren, en wensen u samen met uw vrouw een fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe.

Dank

Beste mensen, via deze weg wil ik een ieder heel erg danken voor alle getoonde betrokkenheid en medeleven, die u de afgelopen 2 maanden al op verschillende manieren getoond heeft; via kaarten, gesprekken, telefoontjes, bezoekjes en berichtjes. Het doet mij en m’n gezin erg goed, dat zovelen met ons meeleven. Ruim 2 maanden weten we nu, dat ik ziek ben, in die 2 maanden is er veel gedaan, maar eigenlijk weinig gebeurd. Alle belangstelling en betrokkenheid geeft kracht. We weten, dat er veel voor ons gebeden wordt, en ook daardoor voelen wij ons gedragen. Dank u wel!

Henny Griesdoorn.

De 1e collecte van vandaag

Interkerkelijke stichting NAASTE biedt hulp aan (ex-)gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij. NAASTE is in samenwerking met P.I. De Achterhoek, met kerken in de regio, gemeenten in de Achterhoek en Stedendriehoek, en met andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties opgezet. Er zijn nauwe banden met het landelijke netwerk van Exodus Nederland.

Omzien naar gevangenen, een werk van barmhartigheid. Dat is een echte, maar vaak onderbelichte diaconale activiteit. De weg van individuele begeleiding van ex-gedetineerden is zeer effectief gebleken, en vergroot sterk de kans op goede resocialisatie.

Activiteiten, die geboden worden, zijn onder andere bezoek aan gedetineerden en individuele nazorg aan gedetineerden. Er wordt al binnen de muren van de P.I. begonnen met het opbouwen van een vertrouwensband, waarvan later buiten de muren gebruik gemaakt kan worden. Verder wordt er bij bijv. het zoeken naar woonruimte en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk hulp geboden.

NAASTE beschikt als noodopvang over enkele kamers in Apeldoorn. Binnenkort loopt het huurcontract af, en wordt er naar een andere plek uitgezien, die gereed gemaakt en ingericht moet worden. Met deze collecte willen we het werk van NAASTE ondersteunen. Helpt u mee?

De diakenen.

Samen eten

In de maand juli is er geen samen eten in het Trefpunt. Het lijkt ons toch leuk om met een klein groepje samen te eten. Daarvoor nodigen wij jullie uit om dinsdag 8 augustus bij ons eten te komen.

Wat is de bedoeling? Er is plaats voor 6 personen en vol = vol! We eten dan met een groepje van 8 personen. Wie mee-eten wil, kan zich bij mij opgeven. Ik ga een lekker Achterhoeks gerecht maken. Welkom vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur gaan we eten, en we sluiten om 19.30 met een kopje koffie af. Opgeven kan tot 6 augustus via tel. 5410389.

Vriendelijke groet Bob & Ans Fillekes.

Bijbel weg bij commerciële uitgever

Het Nederlands bijbelgenootschap (NBG) gaat voortaan zelf bijbels uitgeven. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed. De vereniging uit Haarlem denkt, dat ze zelfstandig ‘beter en doelmatiger’ bijbels verspreiden kan.

Het NBG wil op de wensen van de achterban van de vereniging, die voornamelijk uit protestants-christelijke donateurs bestaat, beter inspelen. Zij willen, dat de bijbel voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Dit ideële doel staat ‘soms’ met de commerciële belangen van Jongbloed op gespannen voet, laten NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Jongbloed-directeur Lenard Wolters weten.

De ‘Groene bijbel’ is niet de aanleiding geweest om uiteen te gaan, benadrukken Wolters en Buitenwerf. Afgelopen winter kreeg Jongbloed kritiek, toen een speciale eco-bijbel niet van gerecycled papier gemaakt bleek te zijn, zoals beloofd was. Het NBG, dat bij deze uitgave betrokken was, was jarenlang door een frauderende medewerker van Jongbloed zand in de ogen gestrooid. ‘We spraken toen al met de uitgever over onze nieuwe koers. De Groene bijbel kwam wel extra erbij’, zegt Buitenwerf.

Begin september brengt het NBG zijn 1e bijbel op de markt, een goedkope uitgave van de ‘Bijbel in gewone taal’ (een uitgave in eenvoudig Nederlands) voor € 5,-. Nu kost deze bijbel minimaal € 15,-. ‘Vanuit de kerken kwam die vraag al enige tijd. Zoiets is commercieel minder interessant. Nu kunnen we zelf beslissen, welke prijs we vragen, en hoe we de uitgaven vormgeven’, zegt Buitenwerf.

Royal Jongbloed blijft mogelijk nog wel de drukker. Het bedrijf uit Heerenveen kan als een van weinige op dun bijbelpapier drukken.

Trouw.nl, 25-07-2017.

Vanuit de gemeente

Komende vrijdag 04 augustus zijn br. & zr. van Dijk van de Molenakker 50 jaar getrouwd. Het is een rijkdom, als je dat samen bereiken mag. We wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een feestelijke dag, en tegelijk wensen we u Gods zegen in uw verdere leven samen toe.

Kerkdienst

We lezen deze morgen Joh. 3:1-21, een gesprek van de Here Jezus met Nikodemus. Het bijbelgedeelte is behulpzaam om een speciale invalshoek op het geloof te werpen. We laten onze gedachten daarover eens gaan.

Kerknieuwsen als dubbelnummers

De komende 2x komen de Kerknieuwsen als dubbelnummer voor een periode van 2 weken uit. Dus volgende week zondag 06 & 20 augustus zijn dubbelnummers. Vanaf zondag 03 september zal de Kerknieuws weer wekelijks verschijnen. De uitgaven van 20 augustus & 03 september zal onze scriba Martien Hertgers maken. Volgende week zal ik voor eventuele kopij het e-mailadres daartoe geven.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >