Logo PKN

Menu

Kan God alles ?? PDF   E-mail
“Mijn God is zo sterk, zo groot en zo machtig, er is niets wat God niet kan doen.“

Dit lied wordt vaak door kinderen gezongen.
Kan God echt alles? Kinderen denken van wel. Wat geloven wij als er staat: “er is niets wat God niet kan doen”. Is dat ons Godsbeeld? Of hebben we daar vragen bij?
Op allerlei manieren kun je opbotsen tegen die vragen over Gods (al)macht.
De vraag “Kan God alles?” kan ook nog op een andere vraag gesteld worden, als een strikvraag.

Al in de middeleeuwen werd er over deze vraag gediscussieerd: “Als God alles kan, kan Hij dan ook een steen maken die Hij zelf niet op kan tillen?” Met die vraag heb je een gelovige meteen  in twee zetten schaakmat  gezet. Want of God kan zo’n steen maken, maar kan hem dus niet optillen, of God kan hem wel optillen, maar dan kan Hij dus niet zo’n ontilbare steen maken! Zo heeft de vraagsteller altijd gelijk.

Dat het hier feitelijk een taalspel betreft – een ontilbare steen kun je per definitie niet optillen -  dat bedenk je pas later, te laat.
Daarom is de vraag: “Kan God alles?” feitelijk niet zo gelukkig. Al in de bijbel lezen we dat God niet alles kan. Niet omdat Hij niet almachtig is, maar omdat sommige dingen tegen Zijn karakter ingaan.

In 2 Timoteüs 2:13: “Als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet “ Hij kan niet liegen, Zijn verbond niet verbreken en niet te laat komen. Ook kan Hij niet ontrouw zijn, of niet genadig zijn, enz, enz.
Duidelijk is dat er met dat almachtsbegrip iets aan de hand is; dat het gemakkelijk een struikelblok wordt. Het stelt een indringende vraag naar de verhouding tussen Gods almacht, Gods liefde en het kwaad.

Zondag 10 van de Heidelbergse catechismus spreekt ook over de macht van God. Daar staat dat God niet alleen de hand heeft in de geschiedenis, maar ook dat alles ons “door Gods vaderlijke hand” toe- en overkomt: tegenslag en ellende en zegen en voorspoed. Wordt God dan niet de auteur van het kwaad? Maakt dat het vaderbeeld niet wrang? Of is hier sprake van een Vader die in alle dingen, ook als het om kruis en lijden gaat, tot Zijn kinderen zegt:
“Hier is Mijn hand, ik help je erdoor”.

Het begrip “almachtig” is in de bijbel vooral te vinden in twee Bijbelboeken, te weten Job en Openbaring. Wij kunnen als kerk de Bijbelboeken niet lezen zonder te denken aan Jezus Christus. Zijn weg van lijden en strijd en Gods  uiteindelijke overwinning over de machten van dood en schuld verhelderen juist de betekenis van de worsteling met het kwaad die in beide genoemde Bijbelboeken zo indringend wordt beschreven
Alleen het sterke van dat begrip “al macht” blijft: het steekt in iedere tijd opnieuw de draak met alles en iedereen die aan de macht is, tot in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >