Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte: Zomerzending Kerk in actie (13 augustus) PDF   E-mail
Versterk geloven in Egypte. Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig

om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en over het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.
De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament.
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden. Nu zullen zo’n honderdvijftigduizend kinderen het bijbelboek Matteüs bestuderen. Twaalfduizend prijswinnaars ontvangen opnieuw een Nieuw Testament.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier over de Bijbel leren.

 
< Vorige   Volgende >