Logo PKN

Menu

Niet sterven, maar leven PDF   E-mail
Ze wist : het zou niet lang meer duren,


dan zou ze naar haar Heiland gaan.
En tellende haar laatste uren,
leefde ze op haar afscheid aan.

.

Ze vroeg zich af, hoe dat zou wezen,
als straks het laatste uur zou slaan.
Ze wist :  toch heb ik niets te vrezen,
want Jezus Christus gaat vooraan.

.

Toen hebben engelen haar gedragen,
recht op Gods open huisdeur aan.
De dood is op de vlucht geslagen
het leven is ze ingegaan.

.

Ze hoefde stervend niet te  sterven,
ze overleed om op te staan.
Ze mocht de heerlijkheid beërven
en die al zingend binnengaan.

.

( uit : voor ogen die het donker zagen)

.
- Wie bidt en werkt, heft met zijn handen zijn hart naar God  (Bernard v Clairvaux)
- Voor de vlijtige bestaat de week uit zes feestdagen en een rustdag  (C Wijnaendts Franken)
- Gezegend is hij die zijn werk gevonden heeft; laat hem in Gods naam geen andere zegen vragen (Th Carlyle)

- Het werk van de wereld wordt verricht door slechts weinigen; God vraagt dat een deel gedaan wordt door u (S Bolton)
- Als ik  wist dat morgen de wereld zou vergaan zou ik toch vandaag nog een appelboom planten  (Maarten Luther)
- Waarom zoekt gij rust, daar gij tot werken geboren zijt (Thomas á Kempis)
- Werken op het land is beter dan bidden in de woestijn (Duits spreekwoord)
- Wie bidt om iets waarvoor hij niet heel hard en toegewijd wil werken, bidt niet, maar vloekt (W ter Horst)

.
Een hartelijke groet aan u allen  !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >