Logo PKN

Menu

Wandelen in het licht van de HEER PDF   E-mail
Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN! – Jes. 2: 5

.

Ineens zag ik het zonlicht door een open plek in het bladerdak op de bosgrond schijnen. Een prachtige, lichte ruimte, omgeven door de schaduwachtige schemer die onder het gebladerte van de bomen hing. Ik had de neiging de fiets aan de kant te zetten en gewoon even in dat licht te gaan staan en heen en weer te wandelen. Zo mooi.

Jesaja roept Israël op te wandelen in het licht van de HERE. In het licht van Zijn goede geboden en gedragen door Zijn heilrijke beloften. In dat licht ontstaat prachtige levensruimte voor Gods volk. Laten wij dáárin wandelen! Een mooie oproep. Je zou verwachten dat daar massaal gehoor aan wordt gegeven.

Maar dat blijkt niet vanzelfsprekend. Voor Israël in Jesaja’s tijd in elk geval niet. Men wandelde in de praktijk toch liever bij het licht van de eigen wijsheid en bij de schaduwachtige schemer van de eigen begeerten. Het vraagt altijd weer een bewuste keuze van ons hart en voortdurende correcties van onszelf op allerlei gebied om werkelijk in het licht van de Heer te wandelen.

In het vervolg van het boek Jesaja horen we hoe de Here alles uit de kast moet halen om Zijn volk voor Zijn licht terug te winnen. Elders in dit kerkblad is een artikeltje opgenomen over de structuur van dit bijzondere profetenboek, als hulp bij het lezen.

Intussen staan wij op de drempel van een nieuw kerkelijk seizoen, waarin kringwerk, jeugdwerk en allerlei activiteiten weer van start zullen gaan. Door al die dingen heen klinkt ook aan ons Jesaja’s uitnodiging en oproep om te wandelen in het licht des HEREN. Niet rennen, maar wandelen. Je openen voor dat heerlijke licht van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Het op je huid laten vallen en in je ogen. Je ziel laten verlichten. Wandelen in het licht van de Heer. Ieder persoonlijk, in de groepsverbanden van de gemeente en in de onderlinge verhoudingen. Niets vanzelfsprekends aan. Maar laten we er bewust voor kiezen met een nederig gebed om Zijn leiding. Dan gaan we een gezegend seizoen tegemoet.

AT

 
< Vorige   Volgende >