Logo PKN

Menu

Avondmaalcollecte (3 september) PDF   E-mail
voor Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance, Centraal Afrikaanse republiek.

.

Sinds 2013 is het onrustig in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm land ondanks de rijkdom aan mineralen. Honderden burgers zijn de afgelopen jaren om het leven gekomen en honderdduizenden mensen zijn gevlucht naar omringende landen of hebben een veilig heenkomen gezocht in hun eigen land. Na de verkiezing van een nieuwe president in 2015 leek het iets beter te gaan, maar de laatste maanden laait het geweld tussen verschillende milities en gewapende bendes steeds vaker weer op, met veel slachtoffers als gevolg. De rest van de wereld lijkt slechts toe te kijken.
Samen met andere internationale hulporganisaties heeft de Lutherse Wereldfederatie (LWF) half juli aandacht gevraagd voor de crisissituatie in dit Centraal Afrikaanse land. Tijdens een bijeenkomst van lidstaten in het gebouw van de Verenigde Naties in Genève sprak de Nederlandse Susan Muis, landencoördinator voor de Centraal Afrikaanse Republiek bij de Lutherse Wereld Federatie, de lidstaten toe. Zij benadrukte dat de situatie alarmerend is: een half miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land, een aantal dat alleen al dit jaar met 100.000 is toegenomen. Bijna 500.000 anderen hebben een toevlucht gezocht in omringende landen. Op een bevolking van vijf miljoen betekent dit dat maar liefst een vijfde van de burgers van huis en haard verdreven is. Fondsen voor hulp aan vluchtelingen schieten ernstig tekort. En er moet geld komen voor activiteiten die erop gericht zijn dat mensen weer in hun bestaan kunnen voorzien. Dit zal leiden tot minder spanningen en conflicten.
De Lutherse Wereldfederatie biedt hulp, onder andere door samen met zusterorganisatie Finn Church Aid te zorgen voor basisvoorzieningen zoals drinkwater en voedsel en tegelijkertijd te werken aan meer duurzame oplossingen.
Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance. Waaronder het werk van de Lutheranen en de Finnen in de Centraal Afrikaanse republiek.
Helpt u mee om dit belangrijke werk ook in de toekomst mogelijk te maken?

 
< Vorige   Volgende >