Logo PKN

Menu

Nieuw jaarthema PDF   E-mail
De zomerperiode is bijna voorbij. Kerkelijke activiteiten worden weer opgestart.

Zondag 17 september is de startzondag, het begin van een nieuw winterwerk-seizoen. Een nieuw seizoen met tal van mogelijkheden om te ontdekken wat de Here God ons in Zijn Woord te zeggen heeft..


Een jaarthema is behulpzaam bij die ontdekkingstocht. Daarom is ook dit seizoen weer gekozen voor een thema, namelijk: Een discipel bidt. Hierbij zoomen we verder in op discipelschap.
Jezus leert ons bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Het mooie is dat dat niet buiten ons omgaat. Uit het Onze Vader merken we dat wij daar helemaal in worden betrokken. Dominee Theunisse leidt de eerste themadienst op zondagmorgen 17 september. De eerste bede van het Onze Vader komt dan aan de orde: Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden.  

Nieuw jaarthema
Een discipel bidt, dat is het jaarthema voor het nieuwe seizoen. Na een jaarthema over discipel van Jezus (2015/2016) en over de karaktereigenschappen van een discipel (2016/2017), zoomen we dit seizoen nog verder in op discipelschap. Daarom luidt de titel van het thema voor 2017/2018 dus: Een discipel bidt.
Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar is dat ook zo? In de Bijbel lezen we dat de Here Jezus voortdurend bad. Hij had de stille omgang met Zijn Vader nodig. Als Hij dat nodig had, dan wij toch zeker ook!
In het gebedsleven gaat het om onze vertrouwelijke omgang met God. We mogen bidden als geliefde zonen en dochters van de Vader.

.

Volmaakte gebed
Bidden is praten met God. Maar dat niet alleen. Bidden is ook stil zijn, luisteren naar God, wachten op wat Hij tot ons zegt. Bidden en Bijbel lezen horen daarom bij elkaar.
Toen een van de discipelen aan de Here Jezus vroeg: Leer ons bidden (Lukas 11 vers 1), gaf Hij het Onze Vader. Dit volmaakte gebed bestaat uit zes verschillende beden. Deze beden vormen een goede leidraad voor ons eigen gebed.
Jezus leert ons bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Het mooie is dat dat niet buiten ons omgaat. Uit het Onze Vader merken we dat wij daar helemaal in worden betrokken.

.

Themadiensten

Hoe dat gebeurt, komt aan de orde in een zestal themadiensten. Aan de hand van het Onze Vader komen verschillende aspecten van het gebed aan bod. De diensten worden Deo Volente gehouden op onderstaande data:

17 september 2017 (startzondag) 
 Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden.  
29 oktober 2017 
 Laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
10 december 2017
 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
4 februari 2018 (zondag Werelddiaconaat)
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
11 maart 2018
 En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.
15 april 2018
 Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.  

.
Kringen
Op de verschillende gesprekskringen is er gelegenheid om door te praten over het gebed en hoe dit functioneert in ons eigen leven. Het boekje Feest van het Koninkrijk. Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader van de hand van Ronald Westerbeek, is heel geschikt als leidraad voor de kringleden.  
Doet u, doe jij nog niet mee met een kring? Kom vrijblijvend eens kijken en ervaar hoe stimulerend het is om samen met broeders en zusters het geloofsgesprek te voeren. In de Jaargids van onze gemeente staat een overzicht van alle kringen en hun contactpersonen.

.

Gebedskring
In het kader van een jaarthema over bidden, vragen we speciale aandacht voor de gebedskring. Deze kring komt regelmatig bij elkaar om te bidden voor de gemeente en de gemeenteleden. Als een 'verwarmingsketel' die het huis van de gemeente verwarmt doet zij haar werk, onopvallend maar doeltreffend. U en jij bent heel hartelijk uitgenodigd om aan te sluiten. Wat zou het mooi zijn als de gebedskring dit jaar zou groeien...!
Janny Hekman is contactpersoon van deze kring: tel. 0313-450800.

.

Praktische uitwerking
Een jaarthema over bidden vraagt ook om een praktische uitwerking. Bidden gaat niet vanzelf, dat is een leerproces. Het is goed en stimulerend om dat met elkaar te doen. De gemeente is immers een oefenplaats.
In januari en februari wordt een aantal activiteiten georganiseerd, waarbij we concreet met en voor elkaar bidden. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Ministry-gebed, een workshop kringgebed of een gebedswandeling in de week van gebed. Hierbij staan wij open voor suggesties vanuit de gemeente.

.

Voorbede
Bidt u, bidt jij mee om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest bij alle erediensten en activiteiten in onze gemeente?

Taakgroep Vorming & Toerusting
informatie: Ellen van Kooten (secretaris), tel. 055-5339303, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Opwekking, nummer 40

Zoekt eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja.

.

(Refrein)
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
.

(Refrein)

.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja.
.

(Refrein)

.

Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting,
Anne-Marie van der Grift

 
< Vorige   Volgende >