Logo PKN

Menu

De Kerknieuws van 10-09-2017 jaargang 14 nr 33 PDF   E-mail
In de nieuwe Kerknieuws o.a. informatie over de collectebestemmingen en de kerkdienst.

De Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 07 te Lieren

Zondag 10 september10.00 uurvoorgangerds. A.P. de Graaf, startzondag
organistHenk Mulder
koffieschenkersniet van toepassing
de bloemen gaan naarfam. Hertgers van de Wilmalaan 3
Zondag 17 september10.00 uurvoorgangerdhr. G. Timmer uit Heerde
pianistBob Fillekes
koffieschenkersHanny van de Beek & Tineke van der Schoor

Jarig

Morgen, maandag 11 september, is zr. van Asselt van de Krommedijk jarig. Er mag dankbaarheid voor een nieuw levensjaar zijn, en als gemeente wensen we u samen met uw man daarin Gods zegen toe.

De 1e collecte van vandaag

JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, gelooft in een kerk, waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen, en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

De 1e collecte van volgende week

In de vredesweek is de landelijke collecte voor het vredeswerk van de Protestantse kerk bestemd.

In Mattheüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt, waarin we van oorlogen en geruchten van oorlogen horen zullen. Het lijkt wel, of Hij het over 2017 heeft. Meer dan ooit zijn er mensen nodig, die zich voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld inzetten.

Tijdens de vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen, die aan verbinding en vrede werkt. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om tussen groepen mensen, die met elkaar op gespannen voet leven, het gesprek te leiden. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken over vrede verspreidt.

Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Op landelijk niveau is er gesprek, maar het is belangrijk, dat mensen ook op lokaal niveau met elkaar in contact komen. Daarvoor zet het Overleg Joden, Christenen en Moslims met steun van de Protestantse kerk zich in. Geef aan de collecte, en help vrede mogelijk maken!

De diakenen.

Bijbelgebruik

Het aantal Nederlanders, dat weleens in de bijbel leest, is de afgelopen jaren verder gedaald. Iets minder dan 3.000.000 Nederlanders (16% van de bevolking) leest nog af en toe tot regelmatig in het Boek der boeken.

20 Jaar geleden las nog 1/3 van de bevolking regelmatig in het Oude en Nieuwe Testament, zo blijkt uit een onderzoek naar bijbelgebruik, dat in opdracht van het Nederlands bijbelgenootschap gehouden is.

De vereniging uit Haarlem, die zich al meer dan 200 jaar met het vertalen en verspreiden van de bijbel bezighoudt, merkt op, dat ook onder christenen een groeiende groep moeite heeft om de relevantie van de bijbel te ervaren.

De bijbel mag dan voor steeds minder mensen bekend terrein zijn, wie nog wel in de Schrift bladert, haalt daar op uiteenlopende manieren inspiratie uit. Bijbellezers vinden de teksten in dit boek door de bank genomen verrassend (74%), vrolijk stemmend (77%) en een bron voor antwoorden (76%). Een minderheid wordt somber (11%) of raakt verveeld (17%).

Er werd ook gekeken op welke manier gelovigen de bijbel gebruiken. Daarin is ondanks de ontkerkelijking niet zoveel veranderd. Zo moesten de deelnemers antwoord geven op de vraag, wat ze onder ‘het Woord van God’ verstaan.

Behoudende christenen bedoelen daarmee nog steeds ‘Gods stem tot ons’. Zij zien de bijbel als ‘absolute waarheid’. Een grote middengroep weet, dat de bijbel een verzameling verhalen is, maar gelooft, dat schrijvers van die verhalen ‘door God geïnspireerd’ werden. Liberale christenen zien de bijbel als een bundel levenslessen, die op diverse manieren geïnterpreteerd kan worden.

Met het onderzoek wil het bijbelgenootschap in de 1e plaats inventariseren, hoe het gesteld is met het lezen onder de mensen, die de bijbel ‘een beetje’ tot ‘zeer’ relevant vinden. De vragenlijsten werden door ruim 750 deelnemers, voor wie de bijbel op z’n minst ‘niet relevant, maar ook niet irrelevant’ is, ingevuld.

Nos.nl, 15-08-2017.

Vanuit de gemeente

Vorige week konden we in de Kerknieuws een stukje van Henny Griesdoorn van de Lage bergweg lezen. Een indrukwekkend stuk. Ze was vorige week woensdag 30 augustus vanuit het Gelre ziekenhuis thuis gekomen. De aansluitende donderdagmorgen schreef ze het stuk, waarin ze haar dankbaarheid voor al ons meeleven beschreef, maar ook, hoe haar ziekte in snel tempo toesloeg, zodat naar de kerk komen “de komende tijd niet veel meer” lukken zou. Haar toestand is daarna heel snel achteruit gegaan, waarna ze op de aansluitende zaterdagmiddag 02 september overleed. We hebben afgelopen vrijdagmiddag 08 september hier in de kerk van haar afscheid genomen. Aan de hand van Joh. 14:1-6 en het gedicht over de voetstappen in het zand. Ze laat bij haar man Cees, haar kinderen, haar verdere familie en vrienden een lege plek achter. Maar zeker ook in onze gemeente, waar ze niet alleen tot voor kort zo trouw kwam, maar waar ze ook zoveel taken verricht heeft. We wensen allen, die haar dierbaar waren, Gods onmisbare troost, steun en kracht toe.

Onlangs heeft zr. Uiterwijk van Talma borgh in het Gelre ziekenhuis gelegen, en heeft nu op haar kamer extra zuurstof. Haar gezondheid is broos. We wensen haar Gods steun in deze voor haar niet gemakkelijke tijd toe.

Op donderdag 30 augustus ging onze ouderling br. Jan Jansen van de Hulleweg op de ladder onderuit, en heeft daarbij zijn voet gebroken. Hij moet voorlopig zijn voet rust geven. We wensen hem geduld en een voorspoedig herstel toe.

Kerkdienst

Vandaag is het de startzondag van het nieuwe kerkelijke winterseizoen. Ik sluit bij het landelijk thema voor dit jaar aan, en dat is Een open huis. Verschillende lezingen worden als idee aangereikt, en ik sluit bij het verhaal over Zacheüs uit Luk. 19:1-10 aan. We beluisteren, wat de landelijke kerk met het thema voor ogen heeft, en bekijken nader, welke vormen voor ons als gemeente haalbaar en minder haalbaar zijn.

Na de startdienst is er nog een speciale activiteit in het Trefpunt, wat onder het koffie drinken daar nader uitgelegd worden zal.

Ds. A.P. de Graaf.

 
< Vorige   Volgende >